Начало » Дейности » Текущи » Въпрос с искане за писмен отговор P-000676-17 до ЕК

Въпрос с искане за писмен отговор P-000676-17 до ЕК

Въпрос с искане за писмен отговор P-000676-17 до ЕК

Парламентарни въпроси
31 януари 2017 г.
P-000676-17
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Angel Dzhambazki (ECR)

Относно:  Нарушаване на правата на гражданите в правораздаването и съдебната система

 

До мен достигнаха сигнали за извършвани драстични нарушения в Заповедното производство в противоречие с националното и европейско законодателство. България е приела Регламент 805/2004/ЕО, който следва да се прилага при колизия с националното законодателство. Заповедното производство е България е въведено във връзка със задълженията на страната ни по Регламент 1896/2006. Обаче след създаването на заповедното производство по член 410/417 ГПК Върховният касационен съд в свое тълкуване за прилагане на заповедното производство обявява, че неговата цел е „създаване на съдебно изпълнително основание за безспорно вземане“. Така заповедното производство се използва по неползотворен начин, като се спестява цялостната информация и надлежно връчване на книжа на длъжника. В резултат се получава нерегламентирана държавна помощ за постигане на цели и претенции, за които е предвиден друг съдебен ред. Облагодетелстват се с по-ниска държавна такса 2 % вместо 4 %.

1. Не смята ли ЕК, че така създаденият модел нарушава правата на потребителите в ЕС?

2. Съгласна ли е Комисията, че същият модел съставлява неправомерна държавна помощ според член 107 ДФЕС, която следва да бъде премахната от всяка държава членка по силата на член 106 от ДФЕС?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017-000676+0+DOC+XML+V0//BG


Още новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *