Начало » Дейности » Текущи » Въпрос с искане за писмен отговор P-000897/2017 до ЕК

Въпрос с искане за писмен отговор P-000897/2017 до ЕК

Въпрос с искане за писмен отговор P-000897/2017 до ЕК

Въпрос с искане за писмен отговор P-000897/2017 до ЕК
Член 130 от Правилника за дейността
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно: Предполагаемо нарушение на правото на Европейския съюз в България и развитие по процедура EU Pilot

Български граждански организации насочиха вниманието ми към конкретни случаи, в които има основателни съмнения за нарушаване на процесуални правила, свързани със заповедното производство към българския Граждански процесуален кодекс, в противоречие с норми от правото на ЕС (в частност Регламент (EO) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания и Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори).

В тази връзка Европейската комисия вече е изпратила запитване EU-Pilot № 8135/15/JUST по отношение на изпълнителното производство и заповедното производство в българското законодателство вследствие на опасенията, че правата на длъжниците в България не са защитени в съответствие с правото на ЕС.

С оглед на горепосоченото бих искал да попитам Европейската комисия следното:
1. Европейската комисия получила ли е отговор от българските власти след запитването по EU-Pilot № 8135/15/JUST и какво гласи този отговор?
2. Запозната ли е Европейската комисия със случаи на нарушени права на български длъжници, които са в противоречие с правото на ЕС?
3. Какви действия е предприела или счита да предприеме Европейската комисия при наличието на установени подобни нарушения?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017-000897+0+DOC+XML+V0//EN 

 

 


Още новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *