Начало » Библиотека » Архив - документи » Образец на ЖАЛБА до полицията

Образец на ЖАЛБА до полицията

Образец на ЖАЛБА до полицията

Образец на ЖАЛБА до полицията срещу психологически тормоз от страна на КОЛЕКТОРСКИ фирми!!!

 

 

до  Началника на … РПУ

Гр. …………………………

 

 

С И Г Н А Л / ЖАЛБА

 

От…………………………………………………………………………….., ЕГН……………………………………..:

/трите имена на лицето/

Постоянен адрес: гр./с ………………………….., обл. …………………………,

община……………………………….жк/ул.No ………………………………………..,

бл. ….., вх. ….., ет. …., ап. …. тел. ………………………………, GSM: ………………………..

 

 

 

На ………….., 201… г., в ……. ч., в гр./с. ………………………, жк/ул. …………………..………….No ……

се случи следното:……………………………………………………………………………………………………………

/изложение на фактическата част/

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Свидетели:

 

  1. ………………………………………………………………………………….., ЕГН: ……………….,

постоянен адрес гр./с. …………………………., обл., ………………………, община ……………….

…………………., жк/ул. ………………………………, бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. ……..

 

  1. ………………………………………………………………………………….., ЕГН: …………………….,

постоянен адрес гр./с. …………………………, обл., ………………………., община ……………….

………………… , жк/ул. ………………………………, бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. ……….

 

 

гр.                                                                           С УВАЖЕНИЕ:…………………………………
дата

 

 

ИЗТЕГЛИ от тук:

Образец на ЖАЛБА до полицията

 


Още новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *