Начало » Дейности » Отворено писмо до медиите

Отворено писмо до медиите

Днес решихме да публикуваме едно отворено писмо до медиите, съставено и разпространено по-рано от Ивайло Илиев, с което ние също искаме да привлечем тяхното внимание, за да бъдат публично дискутирани проблемите на длъжниците не само сред нас гражданите, но и на обществено ниво като цяло. Вярваме се, че към нас ще се присъединят медии, които да ни подкрепят в търсенето на справедливост и истина.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Всички български медии

От Ивайло Павлов Илиев

 

Уважаеми медии,

Обръщам се към Вас, с цел да получа съдействие по отношение на конкретно засягащ ме случай, изобличаващ недобросъвестността, липсата на морал и използването на отработени схеми за получаване на незаконни финансови облаги от страна на бившия финансов министър и преподавател Стоян Александров.

На 02.04.2015г. семейството ми беше изхвърлено на улицата от единственото ни несеквестируемо жилище въз основа на издаден невалиден изпълнителен лист, непораждащ правно действие. С помощта на отговорните за спазването на закона правораздавателни институции се извършват противозаконни действия и се прикриват сериозни и груби законови нарушения.

Въпреки многобройните ми опити да сезирам институциите в РБ чрез всички законови средства като жалби, сигнали и съобщения и въпреки огромния брой приложени доказателства, подкрепящи твърденията ми, на случая ми продължава да не се обръща внимание, което от своя страна представлява нарушение на всички принципи и правила закрепени в законите на правовата ни държава.

В цялата тази схема участват множество длъжностни лица, които безнаказано и цялостно прикриват извършваните престъпления и злоупотреби. Във връзка с този случай е необходимо да отбележа и факта, че не само аз се явявам засегнат от тези престъпни действия, а и редица други лица, опитващи се да търсят своите права по съдебен ред, а именно: Снежана Найденова Ганчева, Богдан Богданов и Кирил Русев, като при извършената проверка по делата на последния е установено преправяне на документи от горе упоменатото лице – Стоян Александров, което от своя страна осъществява състава престъпление по НК. При проверка в Имотния регистър, може да бъде установено, че лицето Стоян Александров в качеството си на заемодател е раздал повече от 70 заема, като връщането на всеки един от тях е било обезпечено с ипотека.

Това означава, че последния е предоставял заеми по занятие, която дейност според законите на РБ е възможно да бъде упражнявана само от акредитираните за това институции, а не и от лица, неотговарящи на законовите критерии за упражняване на подобен род дейност. Многобройни са и публикациите в средствата за масова информация, разкриващи порочната и незаконна дейност на бившия финансов министър и липсата на морал и почтеност от негова страна. Моля за Вашето съдействие с цел пресичане на тази престъпна практика, с която са ощетени и продължават да се ощетяват много съвестни и почтени граждани, на които държавата и институциите са обърнали гръб.

Смятам, че благодарение на Вашата непримиримост към липсата на морал и желание за спазването на закона, заедно ще успеем да разкрием многобройните законови нарушения, рязко противопоставящи се на интересите и правата на широк кръг лица и на обществеността като цяло.


Още новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *