Начало » Дейности » Отговор от ВКС на зададени въпроси по ЗДОИ (2)

Отговор от ВКС на зададени въпроси по ЗДОИ (2)

Отговор от ВКС на зададени въпроси по ЗДОИ (2)

Във връзка отправени въпроси до ВКС по Закона за достъп до обществена информация, получихме следните отговори, доказващи как ВКС се опитва да прикрива порочната практика в СРС.

Въпросите бяха следните:

До председателя на ВКС

г-н Лозан Панов

ПИТАНЕ ПО ЗДОИ

от

Ивайло Павлов Илиев

председател на Гражданско сдружение

“Покана за доброволно изпълнение”,

с адрес за кореспонденция:

гр. София, ул. “Пиротска”, №5, ет. 3, оф. 7,

e-mail: gdpokanadi@gmail.com

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ,

Във връзка с получено от мен копие от писмо на прокурор от специализирано звено „Антикорупция“ към СГП, адресирано до главния съдебен инспектор Теодора Точкова и констатациите в него, че само един състав на СРС е издавал разпореждане в заповедните производства от дванадесет проверени дела, Ви изпращаме две разпореждания, издадени от 63-ти и 64-ти състав на СРС.

Питането ми е:

1. ВКС има ли данни за противоречива практика на съдилищата по издаване/неиздаване на разпореждания и има ли необходимост от образуване на тълкувателно дело пред ОСГТК по въпроса по уеднаквяване на практиката?

2. Разполага ли ВКС с информация колко заповедни производства в страната не са приключили с влязъл в сила съдебен акт и не са архивирани?

Информацията, която искаме да получим, е свързана със заповедното и изпълнителното производство, нарушенията, извършвани от районните съдилища, в частност – от най-големия районен съд в страната – Софийския, във връзка приложението на ГПК.

Очакваме да получим отговора под формата, посочена в чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ.

Приложение:

1. Писмо на прокурор Занев до ИВСС;

2. Писмо на прокурор Занев до КЧСИ;

3. Разпореждания на 63-ти и 64-ти състав СРС.

гр. София,

16.04.2018г.

С уважение: Ивайло Илиев,

председател на ГД “ПДИ”

Получихме следния отговор:


Още новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *