Начало » Дейности » Проект на изказване пред Комисията по петициите на 19.06.2018 г.

Проект на изказване пред Комисията по петициите на 19.06.2018 г.

Проект на изказване пред Комисията по петициите на 19.06.2018 г.

ПОЧИТАЕМИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕПУТАТИ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Обръщам се към Вас в качеството си на председател на гражданско сдружение от България, което цели да защити накърнените интереси и права на потърпевши от погазването на българското и най-вече на европейското законодателство, от страна на съда и ЧСИ. Дадените лични примери преспокойно могат да се съотнесат към общия казус, тъй като проблемите са идентични, тоест те са само няколко реални случая от милиони такива.
Пороците в изпълнителното производство са следните:
– Длъжниците са осъждани в закрити съдебни заседания, без издадени валидни съдебни актове, а издадените заповеди за изпълнение и изпълнителни листове са нищожни документи поради това, че са издадени без процесуално правно основание.
– В огромната си част предявените пред районния съд вземания не са безспорни – нарушава се Регламент 805.
– Преправят се масово съобщенията от ЧСИ незаконно, за да се прикрие, че трябва да бъде извършено връчване, което си е документно престъпление.
– Изпълнителните листове по над 200 000 дела само в СРС незаконно са напуснали кориците на делата, които се съхраняват в т.нар. „тъмна стая“ – дела, по които не е удостоверено връчване и същите не са приключени и архивирани от 2009 г. до сега, като това е потвърдено официално то председателя на СРС. Не се доплащат 2% държавна такса, което е нерегламентирана държавна помощ.
По отношение на ЧСИ:
– Всички ЧСИ действат без възлагане от съда с изрично разпореждане и не връчват пълните комплекти от документи.
– Нито един ЧСИ не връща съобщенията в съда с цел удостоверяване на валидно връчване.
– На ЧСИ не може да се иска отвод като на нормален съдебен състав и да се иска делото да се води от ДСИ, при положение, че последните са 600 на брой и тарифите им са по-ниски от тези на ЧСИ, а гледат само 5% от делата.
– Жалби срещу ЧСИ се гледат от въззивни състави, което е едностепенна защита и решението не може да бъде обжалвано, колкото и да е порочно, което е нарушение на ХОПЕС.
Българските институции:
– Съставите от въззивните инстанции и ВКС прикриват закононарушенията на СРС. ВКС е абдикирал от уеднаквяване на практиката на съдилищата.
– Проведени са срещи с министъра на правосъдието, председателстващия ВСС, Комисията за борба с корупцията, Комисията по правни въпроси към НС и е налице пълно бездействие. Поради тази причина дал съм на прокуратурата Министъра на правосъдието, Камарата на ЧСИ, Омбудсмана, Председателя на СРС и Главния съдебен инспектор.
В моите случаи:
– от 2010 г. до сега търпя бързо производство. Незаконно са ми наложени възбрани и запори на всички дялове, фирми, имоти и сметки, без да са поискани от ЧСИ Ренета Милчева – съсипване на бизнеса. Имоти на дружеството ми са продадени на 1/10 и 1/20 част от реалната пазарна цена, а съдът не реагира.
– При заведени 17 броя заповедни производства само един състав е издал валиден съдебен акт – разпореждане.
– По една и съща незаконна ипотека имам два противоречиви съдебни акта.
Никой не проверява подадените документи за нищожност и неравноправните клаузи, какъвто е случаят ми с бившия финансов министър – Стоян Александров – с повдигнато обвинение за незаконна банкова лихварска дейност. Същото е и по отношение на другите ми дела.
– При подадени възражения по всичките ми дела всички съдебни състави с изключение на един приемат, че има редовно връчване на документи и отказват образуване на исково производство, което и то впоследствие е прекратено поради изпуснат срок.
Всичко изложено до момента е потвърдено от разследването на прокурор Занев от СЗ „Антикорупция“ като системен проблем на СРС с писма до ИВСС и КЧСИ, които са ВИ предоставени.
Съдът, частните съдебни изпълнители, правоимащите институции като цяло, от една страна, нарушавайки масово закона по един и същи начин, са създали една привидно валидна съдебна практика и действат еднакво порочно като организирана престъпна група, което е причина огромна част от длъжниците, от друга страна, да не търсят и отстояват правата си, тъй като им е втълпено, че с такива не разполагат. Това отнема тяхната свобода на защита и справедлив съдебен процес, уредени в ХОПЕС. По този начин е съсипан бизнесът и животът на стотици хиляди граждани на ЕС и малки и средни предприятия.
Подчертавам, че проблемът не само е личен, не само е национален, но и наднационален и касае съдбата на милиони граждани на ЕС.
Благодаря за вниманието!


Още новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *