Начало » 2018 » юни

Незаконен въвод във владение

Проект на изказване пред Комисията по петициите на 19.06.2018 г.

ПОЧИТАЕМИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕПУТАТИ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Обръщам се към Вас в качеството си на председател на гражданско сдружение от България,