Начало » Библиотека » Образци на документи

Частна жалба

По гр.д. № 65729/17г.

ЧРЕЗ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Гражданско отделение 68 състав

ЧАСТНА ЖАЛБА От Ивайло Павлов Илиев

Искова молба за нищожност

Приложили сме  искова молба за нищожност, която може да бъде използвана универсално.

Може да я изтеглите оттук: 27018-2010

Изх.№ EC_BG-193/26.02.2018г.

Копие до: Европейските

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ до ЧСИ

ДО ЧСИ  ………………………….

/ВПИСАН ПОД № ……… В КЧСИ/

ул. „……………..” №……,  гр. ……………

по

Образец на ИСКАНЕ КЪМ СЪДА

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  …..  СЪСТАВ

………………………………..  РАЙОНЕН  СЪД

Г-Н …………………………………..  ПО Ч.ГР.Д. № ………./20….Г.

Копие

Образец за Частна жалба с/у Неиздаден съдебен акт – Разпореждания

ДО

СОФИЙСКИ  ГРАДСКИ

Как да проверим дали ЧСИ върши работата си съвестно?

Решихме да споделим с всички вас няколко практически, но наистина важни за хода на заповедното и изпълнителното производства права, с които разполагате, за

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието Полезни бланки в заповедното производство:

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК;

Заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК Съд

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл. 410 от ГПК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл. 410 от ГПК Съд  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл. 410

МОЛБА ЗА ДРУГО ИСКАНЕ ДО СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ………. Отделение, Участък №……….

М О Л Б А

От: …………………………………………………………………………………..