Начало » Библиотека » Образци на документи (Страница 2)

Как да проверим дали ЧСИ върши работата си съвестно?

Решихме да споделим с всички вас няколко практически, но наистина важни за хода на заповедното и изпълнителното производства права, с които разполагате, за

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието Полезни бланки в заповедното производство:

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК;

Заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК Съд

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл. 410 от ГПК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл. 410 от ГПК Съд  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл. 410

МОЛБА ЗА ДРУГО ИСКАНЕ ДО СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ………. Отделение, Участък №……….

М О Л Б А

От: …………………………………………………………………………………..

МОЛБА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../……….. г, ……. Отделение; Участък №…….

М О Л

Наддавателно предложение за юридически лица

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../……….. г, ……. Отделение; Участък №…….

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../……….. г, ……. Отделение;Участък №…….

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

МОЛБА ЗА СПИРАНЕ НА ИЗП. ДЕЛО ПРИ ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ ПО ДЪЛГА

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп.дело № …………../………..г, ……. Отделение, Участък № …………

М О Л Б

МОЛБА ЗА ВНЕСЕНА СУМА ПО ДЪЛГА – ЗА ДЛЪЖНИЦИ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп.дело № …………../………..г, ……. Отделение, Участък № …………

 

М О Л