Начало » Библиотека (Страница 2)

Отговор от ЕК по жалба на адв. Филипова

Отговор получен от ЕК по жалба на адв. Филипова!

 

 

 

   

Европейска комисия – пилот ЕС

Европейска комисия – ЕС единния пазар на – Индекс на единния пазар – Изпълнение на управленски инструмент – пилот ЕС Относно

Пилот ЕС ” е схема, предназначена за

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4/2013 гр. София, 18.06.2014 год.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4/2013 гр.София, 18.06.2014 год.

 

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска

Юрисконсултско възнаграждение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. София, 10.10.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ІІ

Суверена срещу беззаконието в закона

Суверена срещу беззаконието в закона

Гражданско движение «Покана за доброволно изпълнение» и Българска асоциация на пенсионерите – гр. София,

1. „Беззаконието

ПОСТАНОВЛЕНИЕ за ОТКАЗ да се образува НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ за ОТКАЗ да се образува НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Образец на ИСКАНЕ КЪМ СЪДА

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  …..  СЪСТАВ

………………………………..  РАЙОНЕН  СЪД

Г-Н …………………………………..  ПО Ч.ГР.Д. № ………./20….Г.

Копие

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО

ЧСИ  ……………………………………..

/ВПИСАН ПОД № …….. В КЧСИ/

ул. „……………………” №…..,  гр. София

по изп. дело № ……………………

 

ПОКАНА

Образец за Частна жалба с/у Неиздаден съдебен акт – Разпореждания

ДО

СОФИЙСКИ  ГРАДСКИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 356 / на ВКС / от 2015 год.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 356

гр. София, 22.06.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия,