Начало » Библиотека (Страница 3)

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4/2013 гр. София, 18.06.2014 год.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4/2013 гр.София, 18.06.2014 год.

 

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска

Юрисконсултско възнаграждение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. София, 10.10.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ІІ

Суверена срещу беззаконието в закона

Суверена срещу беззаконието в закона

Гражданско движение «Покана за доброволно изпълнение» и Българска асоциация на пенсионерите – гр. София,

1. „Беззаконието

ПОСТАНОВЛЕНИЕ за ОТКАЗ да се образува НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ за ОТКАЗ да се образува НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Образец на ИСКАНЕ КЪМ СЪДА

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  …..  СЪСТАВ

………………………………..  РАЙОНЕН  СЪД

Г-Н …………………………………..  ПО Ч.ГР.Д. № ………./20….Г.

Копие

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО

ЧСИ  ……………………………………..

/ВПИСАН ПОД № …….. В КЧСИ/

ул. „……………………” №…..,  гр. София

по изп. дело № ……………………

 

ПОКАНА

Образец за Частна жалба с/у Неиздаден съдебен акт – Разпореждания

ДО

СОФИЙСКИ  ГРАДСКИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 356 / на ВКС / от 2015 год.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 356

гр. София, 22.06.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия,

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 64 на ВКС с ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 64

гр.София, 23.01.2015 г.

Върховният касационен съд

Р Е Ш Е Н И Е N 123

Р Е Ш Е Н И Е

N 123

гр. София ,04.04.2012г.

В ИМЕТО НА