Начало » Библиотека » Стена на срама

Прокурор от СРП крал ток и склонявал към проституция

Прокурор от СРП крал ток и склонявал жена към секс с трима души Константин Сулев е обвинен, Прокурорската колегия на ВСС го отстрани

Лишават от права съдебния изпълнител с фалшивите записи на заповед

Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) Иван Чолаков ще бъде лишен от права за срок от три години заради случаите с фалшивите записи

Звено “Антикорупция” до Камарата на ЧСИ

Писмено прокурорско уведомление до  Камарата на частните съдебни изпълнители и Отговор от зам. министьр Виргиния Мичева-Русева

Писмено прокурорско уведомление до  Камарата на частните съдебни

Звено “Антикорупция” до Инспектората към ВСС

Писмено прокурорско уведомление до Инспектората към Висшия съдебен съвет и Отговора на Инспектората към Висшия съдебен съвет по повод писменото прокурорско уведомление

Писмено

ЧСИ с Рег.№877, Асен Антонов Тонев – ОС Шумен

Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №296/12.01.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 676/2015г.

ЧСИ с Рег.№794 – Янко Иванов Стоянов – СОС

Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №333/02.03.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 4353/2015г.

ЧСИ с Рег.№827, Величко Антонов Апостолов – ОС Пловдив

Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №284/01.12.2015г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 4732/2013г.

ЧСИ с Рег.№714, Любомир Христов Мавров – ОС Варна

Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №489/16.04.2010г. по КНОХД №513/2009г. на ВКС. Заповед на Министъра на

ЧСИ с Рег.№873, Стойко Аспарухов Георгиев – ОС Търговище

Временно отстранен от длъжност до приключване на дисциплинарно производство, във връзка с Определение №26/21.01.2016г. на IV-то ГО на ВКС по г.д. № 6036/2015г.