Начало » Блог (Страница 3)

Секс, лъжи и празни приказки …

СЕКС, ЛЪЖИ И ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ, С ПОСЛЕДИЦИ – НИЩОЖНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪДИЛИЩАТА. СКУЧНО МИ Е ! … Непосредственото ( директно ) действие на

Частническото изпълнително произвоство на ЧСИ – “Зоната на здрача”

Изпълнителното производство на ЧСИ е “Зоната на здрача”!

Много от адвокатите не желаят да пристъпват в призрачното поле на изпълнителното производство, защото затъват в

ОБРЪЩЕНИЕ

ГРУПА ГРАЖДАНИ, обединени от нарушените си права на ДЛЪЖНИЦИ инициирахме ФБ поименни групи за защита на правата на длъжниците и насочени към разобличаване

За тези, който са се оказали в ролята на ДЛЪЖНИЦИ …

 За тези, който са се оказали в ролята на ДЛЪЖНИЦИ по

Позорът на съдии от Софийски градски съд

Позорът на съдии от Софийски градски съд или как разбират и прилагат закона? Очаквайте мой коментари и продължение.

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

О Т В О Р Е Н О П И С М О

НИЕ Благодарим за ДОВЕРИЕТО – САМО РАМО до РАМО и ЗАЕДНО занапред!

Публикувам видео запис от проведената вчера пресконференция в Пресклуба на БТА, на тема “Беззаконието в закона” с участието на учредителите, сред които Николай Колев-Босия, адв. Деньо Бозаджиев, Станислав Малчев и Ивайло Илиев.

Констатации на СГП по дела на ЧСИ

1. Нищожни ли са Заповедта за изпълнение и Изпълнителният лист, ако липсва разпореждане за издаване Заявлението за издаване заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, изрично разпореждащо да се издаде заповед?

2. Валидни и допустими ли са едни последващи произнасяния на съда и действията на частните съдебни изпълнители?

3. Кой носи отговорността за връчване на документите по заповедното производство?

4. Знаете ли за наличието на „тъмна стая“ в Софийски районен съд?

5. Известно ли Ви е колко от делата по чл.417 ГПК все още реално не са приключени от 2008 г. до сега?

ЛЪСНА ПОСРАНИЯТ ЗАДНИК НА ПРОКУРАТУРАТА

Последната атестация на Бецова е с най-високата оценка в системата …

На 1 септември 2005 година влиза в сила Закон за ЧСИ

На 1 септември 2005 година влиза в сила Закон за частните съдебни изпълнители (наричан по-долу ЗЧСИ).

Изменян многократно