Начало » Блог (Страница 4)

Държавните съдебни изпълнители – правна регламентация и роля

Състоянието на държавните изпълнители е “разкрачено” между назначаването и възлагането на задачи от правосъдния министър (част от изпълнителната власт) и пряката работа с ръководителите на съдилищата (част от съдебната власт), пред които се отчитат за изпълнението на свършената от тях публична работа. Влизат в ежедневно взаимодействие със съдебните деловодители, чиято бройка непрестанно и несигурно варира в ред съдилища. Това внася несигурност и неефективност в работата, а ограничения съдебен ресурс, отграничава допълнително държавните от частните съдебни изпълнители в липсата на платен електронен достъп до регистри и агенции като Агенцията по вписаванията, НАП и др. Крайният резултат се изразява в запълването на вакуума в действителността, поради юридическата презумция, че не трябва да има отказ от правосъдие, а държавните изпълнители са принудени да се справят с нарастващ брои дела и ограничени възможности.

Частни съдебни изпълнители – дарители на СРС

Предоставям на читателите си имената на “дарители”-ЧСИ. Те са дали тези “дарения” на Софийски районен съд.