Начало » Тагнати постове"заповедно производство"

Предстоящо изслушване в Комисията по петиции на ЕП за проблеми в заповедното производство

На 19 юни 2018 г., в Комисията по петиции на Европейския парламент, ще се проведе изслушване на представители на българско гражданско сдружение, във

ЖАЛБА И ПРЕПИСКА С/У ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК

ОБРАЗУВАНО Е ДЕЛО ВАС а.д.№2519/образув. 01.03.2017г.

образувано по моята жалба ВАС вх.№2520/15.02.2017г. [по поща от 14.02.2017г.], насочена срещу ПОДЗАКОНОВИЯ НОРМАТИВЕН

ПЕТИЦИЯ – ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО И ПЕС

ДО ЕВРОПЕЙСКА  КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ

Правосъдие и потребители

ЧРЕЗ:

комисар Вера Йоурова –

СИГНАЛ – Заповедното производство е употребявано!!!

Заповедното производство е употребявано по един недопустим и увреждащ начин, ощетяващ правата на гражданите!!!

 

 

На Вниманието на: Софийска  Адвокатска колегия

ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК

ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК И АКТУАЛНАТА ТЪЛКУВАТЕЛНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД. ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ.

Анализ: Марин Киров

Настоящата статия разглежда новите положения

ПЕТИЦИЯ – ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО И ПЕС

Заповедното производство и особено начина на прилагане на нормите от ГПК, които го уреждат засегна сериозно хиляди българи. Страната ни е приела Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност без каквито и да било резерви от което следва, че националното законодателство и правоприлагане следва да се съобрази изцяло с действащото ПЕС. Нещо повече, съобразно чл,15, ал.2 ЗНА (Нова – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът. Пиемаме, че това е азбучна истина, но така ли е на практика. Предлагам на обсъждане текста на петиция във връзка с наболелия за повече от половината от населението на България въпрос за съотношението на Нормите, уреждащи Заповедното производство, прилагането им от съда и съотношението им с ПЕС

Обръщение към всички осъдени по чл. 417 ГПК

Двама от учредителите на Асоциация за защита на длъжника (Николай Колев-Босия и Станислав Малчев) говиха в ефира на Nova TV (Bulgaria) за неравнопоставеността между кредиторите и кредитополучателите според българския закон. Вижте видеото от Часът на Милен Цветков

За тези, който са се оказали в ролята на ДЛЪЖНИЦИ …

 За тези, който са се оказали в ролята на ДЛЪЖНИЦИ по