Начало » Тагнати постове"КЧСИ"

Звено “Антикорупция” до Камарата на ЧСИ

 

Писмено прокурорско уведомление до  Камарата на частните съдебни изпълнители  Отговор от зам. министьр Виргиния Мичева-Русева    

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ до ЧСИ

ДО ЧСИ  ………………………….

/ВПИСАН ПОД № ……… В КЧСИ/

ул. „……………..” №……,  гр. ……………

по

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО

ЧСИ  ……………………………………..

/ВПИСАН ПОД № …….. В КЧСИ/

ул. „……………………” №…..,  гр. София

по изп. дело № ……………………

 

ПОКАНА

Как трябва да се събират малките дългове?

Зам.- председателят на КЧСИ Стоян Якимов и адв. Валентина Иванова в Бизнес старт, (30.08.2016)

Целта на предложението на частните съдебни изпълнители за събирането