Начало » Дейности » Въпрос с искане за писмен отговор относно: Противоречива съдебна…

Въпрос с искане за писмен отговор относно: Противоречива съдебна…

Въпрос с искане за писмен отговор относно: Противоречива съдебна…

Въпрос с искане за писмен отговор относно: Противоречива съдебна практика в България

Въпрос с искане за писмен отговор E-000111/2019до КомисиятаЧлен 130 от Правилника за дейносттаAngel Dzhambazki (ECR)

Относно: Противоречива съдебна практика в България

До мен достигна информация от Сдружение „Солидарност“ във връзка с противоречивасъдебна практика в България. Запознат съм, че в България едни съдилища издават, а други –не, валидни съдебни актове, в доказателство на което ми са предоставени констатации отпрокурор от антикорупционното звено към Софийската градска прокуратура, който сезираглавния съдебен инспектор за проверка на всички приключени заповедни производства встраната. Разполагам също с отговор на председателя на Софийския районен съд, в който тойпосочва, че дали ще бъдат издадени или не такива актове зависи от стила на работа насъответния съдия. От друга страна сдружението разполага с официална информация, че вСРС има обособена стая от 2009 г. насам, така наречената „тъмна стая“, в която се съхраняватвсичките съдебни книжа по делата, които е трябвало да бъдат връчени на длъжника, но не са.

Комисията как защитава гражданите на Европейския съюз, ако техните права на справедлив иефективен съдебен процес, залегнали в основата на Хартата на основните права наЕвропейския съюз, бъдат нарушени, както се случва в България?

Комисията предприела ли е мерки във връзка с отправените масови жалби по отношение напротиворечивата съдебна практика в България? Ако тя е предприела такива мерки, в каквоточно се изразяват те?

Смята ли Комисията за необходимо да се направи проверка на „тъмната стая“ в Софийскиярайонен съд?

 

Изтегли файл!

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *