Начало » Дейности » До Премиерът Бойко Борисов – ПЕТИЦИЯ за ОТМНА на Закона за ЧСИ!

До Премиерът Бойко Борисов – ПЕТИЦИЯ за ОТМНА на Закона за ЧСИ!

До Премиерът Бойко Борисов – ПЕТИЦИЯ за ОТМНА на Закона за ЧСИ!

ПЕТИЦИЯ към Премиерът Бойко Борисов за ОТМНА на Закона за ЧСИ – / отвори; попълни и подпиши!!!

 

ДО: Министър-председателя на Република България

 

ПЕТИЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обръщаме се към Вас, тъй като от 2008 г. с въвеждането на заповедното производство по Гражданския процесуален кодекс се извърши „узаконено“ чрез съдебни актове ограбване на български граждани и фирми в полза на банки, частни лихвари, монополни дружества, поставени със закона в привилегировано положение да извършват социални услуги (Топлофикация, ВИК и енергийни дружества). В следствие на това се заобикаля нормалния начин за провеждане на съдопроизводство, за което свидетелстват следните статистически данни, предоставени ни от Министерство на правосъдието и публикувани на сайта, че годишно в България се образуват над 300 хиляди изпълнителни дела, от които над 260 хиляди са при частни съдебни изпълнители, а останалите при ДСИ, като същите в огромната си част произтичат от заповедни производства и броят им непрекъснато се увеличава. Наши жалби, петиции и сигнали и доказателства за нарушаването на Европейското право от страна на съда и ЧСИ / ДСИ са публикувани на нашия сайт.

В следствие на това огромна част от имоти, жилища на граждани и фирми бяха продадени на безценица като едновременно с това тези хора са превърнати в аутсайдери на обществото. Частните и държавни съдебни изпълнители са извършили и продължават да извършват множество документни престъпления и длъжностни такива, които могат да бъдат бързо установени по безспорен начин като бъде извършена незабавна проверка на техните изпълнителни дела, за което ние настояваме:

 1. ОТМНА на Закона за ЧСИ, като противоконституционен и противоречащ на Правото на ЕС, морала и добрите нрави.
 2. Искаме всички ЧСИ и ДСИ, за които се установи, че са извършвали системно нарушения на закона, да бъдат подведени под наказателна отговорност и отстранени от длъжностите им.
 3. Искаме пълна ревизия на делата на делата на всички ЧСИ, на договорите, сключени със служителите им и тяхното законно овластяване да извършват дейности (някои от тях имат кантори от над 150 служители и са се превърнали в частни съдилища), както и пълна финансова ревизия за отминали периоди.
 4. Настояваме за незабавна законодателна инициатива от Вас към Народното събрание за привеждане на ГПК в съответствие с Правото на Европейския съюз и изменение на всички закони, свързани с прилагането му от страна на съдебната система, ЧСИ и ДСИ, както и личната Ви ангажираност за това.
 5. Извършване на пълна финансова ревизия в съдилищата относно внасянето на другите дължими 2 % държавна такса от страна на кредиторите с цел снабдяване с изпълнителен лист, които съда и ЧСИ / ДСИ допускат да не бъдат събирани, защото са лишили длъжника от правото да възрази и да се установи с колко е ощетен държавния бюджет.
 6. Настояваме за законно приключване на всички дела и връчване на книжата по неприключените дела съхранявани в „тъмна стая“ на Софийски районен съд, както и на останалите съдилища в страната по чл. 417 от ГПК и подвеждане под отговорност на всички виновни за неизпълнение на служебните им задължени и нарушаване правата на българските граждани и фирми, както и чуждестранни такива.
 7. Настояваме за незабавна среща по възможност с нас и представители на подписалите петицията.

 

24.04.2020 г.                                                                  Подпис: ……………………….

София

 

=====================================================

Присъединявам се и подкрепям петицията!

 

Като потърпевш от проведено заповедно производство по гр. дело № ……………… на ……………. съд  ……. гр. ………….. и

изпълнително производство № …………… при ЧСИ / ДСИ (Рег. № и район на д-ие Окръжен / районен съд).

 

Аз, лицето ………………………………….. като управител …………………………………… и с адрес ……………….. и ЕГН ………………. Булстат……………………..

с телефон за конкакт ……………………………..  email……………………. излагам незаконните действи от страна на ЧСИ/ДСИ ……………………………….

по отношение на мен следното:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(кратко описание на случа)

 

Запазвам си правото при липса на съдействие от Ваша страна и отказ да ме приемете, мен или упълномощеното от мен лице

 1. ……………………………………………………………………………….. или
 2. Упълномощавам Сдружението ,

да сезирам и други международни и български институции с искане за съдействие!

 

Прилагам като доказателство следните документи:

(По  възможност, ако ги имате и желаете да ги приложите)

 • Издадена заповед за изпълнение;
 • Копие от изпълнителен лист;
 • Получена покана за доброволно изпълнение;
 • Запорно съобщение;
 • Други документи;

 

Подпис: ……………………………

 

==========================================

Варианти за попълване и подаване на петицията:

 1. Ако желаете САМО да подпишете и да се присъедините към петицията кликни ТУК и попълнете полетата!
 2. Ако подкрепяте петицията, но желаете да я подадете ЛИЧНО/ИНДИВИДУАЛНО то следва:
 • да си я изтеглите от линка по долу,
 • да си я разпечатите,
 • да я подпишете и
 • да я пратите по имейл или лично да я внесете!

 

Изтегли от тук в Word!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *