Начало » Блог » ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО е само за БЕЗСПОРНИ ВЗЕМАНИЯ

ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО е само за БЕЗСПОРНИ ВЗЕМАНИЯ

КАК НИ ПРАВЯТ НА “ШЕБЕЦИ” ! Известно ли Ви е, че ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО е само за “БЕЗСПОРНИ ВЗЕМАНИЯ” !!! Вашето “ВЗЕМАНЕ ” Безспорно ли е ?

извадка от:

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ
4/2013
гр.София, 18.06.2014 год.

Върховният касационен съд на Република България, Общо
събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 22 май
2014 год. в състав: ….

т.2 Следва да се има предвид и това, че целта на заповедното производство е създаване на съдебно изпълнително основание за безспорно вземане,което не се изпълнява от длъжника. … Ако възражение обаче не бъде подадено за никоя от заповедите, вземането, независимо от размера му, следва да се счита за безспорно и заповедното производство ще е постигнало целта си-установяване безспорността на вземането и удовлетворяване на кредитора по облекчен ред.
т.2 б Съображенията са, тъй като в заповедното производство по чл.410 ГПК съдът не събира доказателства /целта на производството е не установяване на самото вземане, а само проверка дали същото е спорно/, и следователно от приложените към заявлението документи не могат да се правят изводи както за съществуване на вземането, така и за основанието, на което същото се претендира. В хипотезата на чл.417 ГПК обаче, при която съдът се произнася въз основа на представен от заявителя документ, е допустимо основанието и предмета на вземането да се определят въз основа на този
документ, тъй като по смисъла на закона същият е
задължително приложение към заявлението, въз основа на което се издава заповед за незабавно изпълнение, при което основанието за издаване на заповедта е наличието на годно за изпълнение притезателно право, удостоверено именно от документа.

т.8 Заповедното производство е самостоятелно и
специално производство пред съд, насочено да създаде съдебно изпълнително основание за принудително събиране на безспорни вземания.

т.9 В хипотезата по чл.418, ал.1 ГПК заповедта подлежи на
изпълнение преди да е влязла в сила, поради което сумите, събрани по принудителен ред в изпълнителното производство, са на основание на издадения съдебен акт – разпореждане за незабавно изпълнение, което не подлежи на проверка в исковия Изпълнителната сила на заповедта настъпва /а в хипотезата по чл.417 ГПК се стабилизира/ след влизане в сила на съдебното решение по установителния иск, което се
ползва със сила на пресъдено нещо.
т.3 б Когато се установи, че заповедта е издадена срещу длъжник,който изобщо няма постоянен адрес или седалище в Република България,същата подлежи на служебно обезсилване от заповедния съд, който има служебното задължение да осигури движението и приключване на делото /чл.7, ал.1 ГПК/. В противен случай заповедното производство би останало винаги висящо и неприключено поради невъзможността за връчване на заповедта.

Въззивният съд обезсилва служебно заповедта съгласно чл.423, ал.3, изр.4 ГПК поради липса на предпоставката по чл.411, ал.2, т.3 ГПК само в случай, че същата е стабилизирана с изтичане на срока за възражение, т.е. когато от външна страна е налице редовно връчване по реда на Глава VІ от ГПК, макар и в действителност длъжникът да няма постоянен адрес или седалище в страната. Когато обаче такова връчване изобщо не може да се извърши поради липса на постоянен адрес или седалище на длъжника в Република България, заповедта следва да се обезсили от заповедния съд.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *