Начало » За нас » Мисия и цели

Мисия и цели

Екипът на Гражданско Движение“Покана за доброволно изпълнение“ / ГД “ПДИ” си постави мисия и цели, които обяви публично и на 12.07.2016 г. на своята първа пресконференция, проведена в БТА, под надслов “Беззаконието в закона”. 
 
Именно борбата срещу беззаконието в прилагането и изпълнението на закона е наша основна мисия. Законодателят не е заложил механизми за постоянен контрол над органите, на които е делегирал изпълнението на закона в заповедното и изпълнителното производство. Така балансът, който един законодателен акт трябва да внесе в обществото е нарушен.
“Правосъдието е основа на държавите. Нека се подчиняваме на законите, за да бъдем свободни. Справедливостта трябва да се съблюдава във всичко, а особено в правосъдието.” е изписано в един от коридорите на Съдебната палата в София, където се помещават нашите магистрати.
–> “Ние желаем да защитим българските граждани с инициирането на законодателни промени, които да уравновесят иначе видимото неравноправие между длъжник и кредитор. Кредиторът е силно облагодетелстван. Съблюдавайки изпълнението на закона, да бъдем полюс на несъгласието за всички онези неравнопоставени български граждани, които се чувстват измамени.”
 
–> “Максимално ще помогнем, като създадем и една постоянно действаща адвокатска кантора, в която хората ще могат да звънят и да задават въпроси, ще получават компетентни отговори и адвокатска защита в съда. В момента, в който направим тази кантора, първоначално няма да бъде безплатно, но телефонът няма да бъде с импулси.”
 
–> “Имаме намерение в най-скоро време да направим една фондация, чрез която да финансираме както тази кантора, така и конференциите, които ще правим.”