Начало » За нас » Отчети – НПО

Отчети – НПО

Категорично подкрепяме откритата и отворена към обществото политика на прозрачност. Именно поради това, в тази секция можете да се запознаете с актовете на асоциацията – устав, протоколи от учредителните и общите събрания, отчетните доклади за дейността ни, финансови отчети, съобщения до членовете ни и други.

Като част от електронното правосъдие, можете да направите проверка за регистрацията на асоциацията и публикуваните от нея годишни отчети в портала на министерството на правосъдието за електронни административни услуги за юридическите лица с не стопанска цел в обществена полза на https://ngo.mjs.bg/.

Тук, на страницата ни, можете да откриете освен вече публикуваните в портала документи, още всички междинни отчитания по осъществяване на идеалните ни цели чрез проекти и останалите ни дейности. 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – Гражданско Движение “Покана за доброволно изпълнение“ / ГД “ПДИ”