Начало » Новини » Изграждат информационна система на съдебното изпълнение

Изграждат информационна система на съдебното изпълнение

Изграждат информационна система на съдебното изпълнение

Обществена поръчка за изграждането на информационна система на съдебното изпълнение обяви Министерство на правосъдието. Прогнозната стойност на проекта е  205 166 лв. без ДДС.

Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на анализ на информационните системи, ползвани от държавните и частните съдебни изпълнители в България при организация на служебния архив и изготвяне на анализ на действащите информационни системи за съдебно изпълнение в най-малко седем страни членки на ЕС, свързани с принудителното изпълнение и на взаимодействието помежду им; проектиране, изграждане, тестване и внедряване на Информационна система на съдебното изпълнение и осигуряване на гаранционна поддръжка за период от 36 месеца, след приемане в експлоатация на системата; обучение за работа със системата и организиране и провеждане на форум за публично представяне на Информационна система на съдебното изпълнение.

Всеки участник в процедурата  следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 200 000 лева, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Предложеният от участника екип трябва да включва най-малко ръководител, бизнес анализатор, софтуерен архитект, програмист – минимум двама, експерти бази данни и двама юристи. Крайният срок за подаване на оферти е до 8 април.

 

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *