Начало » Библиотека » Изслушване в Комисията по петиции на ЕП за проблеми в ЗП

Изслушване в Комисията по петиции на ЕП за проблеми в ЗП

Изслушване в Комисията по петиции на ЕП за проблеми в ЗП

На 19 юни 2018 г., в Комисията по петиции на Европейския парламент, ще се проведе изслушване на представители на българско гражданско сдружение, във връзка с проблеми в изпълнителното производство в България и нарушения на законодателството от съда и частни съдебни изпълнители. В своето изложение пред Комисията по петиции от ГД „Покана за доброволно изпълнение“ смятат да обърнат внимание на следните акценти по отношение на изпълнителното производство, частните съдебни изпълнители и българските институции.

По отношение на изпълнителното производство:

„- Длъжниците са осъждани в закрити съдебни заседания, без издадени валидни съдебни актове, а издадените заповеди за изпълнение и изпълнителни листове са нищожни документи поради това, че са издадени без процесуално правно основание.
– В огромната си част предявените пред районния съд вземания не са безспорни – нарушава се Регламент 805.
– Преправят се масово съобщенията от ЧСИ незаконно, за да се прикрие, че трябва да бъде извършено връчване, което си е документно престъпление.
– Изпълнителните листове по над 200 000 дела само в СРС незаконно са напуснали кориците на делата, които се съхраняват в т.нар. „тъмна стая“ – дела, по които не е удостоверено връчване и същите не са приключени и архивирани от 2009 г. до сега, като това е потвърдено официално то председателя на СРС. Не се доплащат 2% държавна такса, което е нерегламентирана държавна помощ.“

По отношение на частните съдебни изпълнители:

„- Всички ЧСИ действат без възлагане от съда с изрично разпореждане и не връчват пълните комплекти от документи.
– Нито един ЧСИ не връща съобщенията в съда с цел удостоверяване на валидно връчване.
– На ЧСИ не може да се иска отвод като на нормален съдебен състав и да се иска делото да се води от ДСИ, при положение, че последните са 600 на брой и тарифите им са по-ниски от тези на ЧСИ, а гледат само 5% от делата.
– Жалби срещу ЧСИ се гледат от въззивни състави, което е едностепенна защита и решението не може да бъде обжалвано, колкото и да е порочно, което е нарушение на ХОПЕС.“

По отношение на българските институции:

„- Съставите от въззивните инстанции и ВКС прикриват закононарушенията на СРС. ВКС е абдикирал от уеднаквяване на практиката на съдилищата.
– Проведени са срещи с министъра на правосъдието, председателстващия ВСС, Комисията за борба с корупцията, Комисията по правни въпроси към НС и е налице пълно бездействие. Поради тази причина са дадени на прокуратурата министъра на правосъдието, Камарата на ЧСИ, Омбудсмана, Председателя на СРС и Главния съдебен инспектор.“

От сдружение „Покана за доброволно изпълнение“ смятат още, че:

„Съдът, частните съдебни изпълнители, правоимащите институции като цяло, от една страна, нарушавайки масово закона по един и същи начин, са създали една привидно валидна съдебна практика и действат еднакво порочно като организирана престъпна група, което е причина огромна част от длъжниците, от друга страна, да не търсят и отстояват правата си, тъй като им е втълпено, че с такива не разполагат.“ 

Как тяхното изложение ще бъде посрещнато в Комисията по петиции на Европарламента предстои да видим.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *