Начало » Библиотека » Искане за среща с ВСС и излагане на проблемите на “длъжниците” с …

Искане за среща с ВСС и излагане на проблемите на “длъжниците” с …

Искане за среща с ВСС и излагане на проблемите на “длъжниците” с …

Искане за среща с ВСС и излагане на проблемите на “длъжниците” с произвола на съда и ЧСИ

Стотици хиляди дела са минали само през Софийски районен съд, които са унищожаеми, тъй като са издадени директно съдебни заповеди без да има разпореждане, което подлежи на връчване ПРЕДИ да бъде връчена заповедта както по чл.410, така и по чл. 417.

ВНИМАНИЕ!

За всички, при които се появяват призовкари за пръв път – ако не ви връчат разпореждане или друг акт, който подлежи на принудително изпълнение в заверен препис с оригинален печат на съда, да знаят че биват подвеждани и да връщаттакива документи със забележка, че не са редовни. В противен случай ще бъдете измамени.

Снимайте документите за доказателство. Обадете се до съда, за да проверите има ли издаван въобще съдебен акт и защо не ви търсят от съда с връчване на самото разпореждане и защо не ви връчват препис от акта.

Потърсете полицията, обадете се на познати адвокати или други организации, за да вземете информирано решение как да постъпите.

Вземете незабавни мерки!

Внимание! Ако ви носи документи призовкар на ЧСИ, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да ви носи и препис от разпореждането на районния съд, че е възложено на същия ЧСИ да бъде ВРЪЧИТЕЛ на документи на съда. Без такъв документ той самоуправства или е получил незаконно съдействие от служител на съда. Ако съдът ви носи препис от заповед за парично изпълнение по чл. 410, тя минимално трябва да бъде придружавана от копие от всички документи, подадени от заявителя, за да е издал съда заповед за изпълнение.

Трябва да има и приложен образец на възражение по чл. 414. Задължително трябва да има и препис от разпореждането, за получаването на което следва да се подпишете върху разписката на съобщение, издадено от районния съд.

ВНИМАНИЕ! Ако получите такова разпореждане / определение задължително трябва да го обжалвате в посочения срок, а във възражението си запишете “да се приеме за подадено в срок, ако не бъде уважена частната ви жалба срещу разпореждането”. Ако не пише в какъв срок, обжалвайте го в 7-дневен срок. За да е валидно разпореждането трябва да отговаря на всички точки по чл. 254 от ГПК, във вр. с чл. 279.

 

***

 

***

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *