Начало » Новини » Как съдебните изпълнители нарушават правата на длъжника?

Как съдебните изпълнители нарушават правата на длъжника?

Как съдебните изпълнители нарушават правата на длъжника?

Когато имаме задължения, кредиторът е в правото си да предприеме съдебни действия за тяхното събиране.

Когато задълженията са към банки или примерно са въз основа на издаден запис на заповед или нотариално заверен договор за заем, то тогава кредиторът подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнениепо чл.417 от ГПК и едновременно с това, съдът издава и изпълнителния лист. С този изпълнителен лист се образува изпълнително дело и длъжникът има възможност да възрази в 14-дневен срок срещу дълга от момента, в който получи поканата за доброволно изпълнение. Обжалването не спира изпълнителното дело, освен ако не е подадена частна жалба срещу незабавното изпълнение и ако са приложени достатъчно убедителни доказателства, установяващи недължимост на дълга или е представено надлежно обезпечение.

Но какво е длъжен  да приложи към поканата за доброволно изпълнениесъдебният изпълнител?

заповедта за незабавно изпълнение като същевременно изпрати съобщение до съда за това връчване, за да се установи от кой момент е връчена заповедта и кога изтича срока за обжалване.

 -бланка-образец за възражение срещу заповедта, чрез която длъжникът може да възрази срещу дълга в 14-дневен срок от получаването.

копие от документа, въз основа на който е издадена заповедта и съответно самия изпълнителен лист.

 

Не е инцидентен случай съдебният изпълнител да връчи само поканата за доброволно изпълнение и по този начин нарушава правата на длъжника,недавайки му възможност да реагира и да се защити адекватно.

         Длъжникът се лишава от възможността да възрази срещу дълга, както и че не дължи претендираната сума. Също така той губи възможността да обжалва разпореждането за незабавно изпълнение.

 

В много случаи частните съдебни изпълнители излизат с оправданието, че длъжникът може да се снабди със заповедта директно от съда. Но фактът, че реално може, не означава, че е длъжен да го направи в случая.

Ненадлежното уведомяване  или липсата на уведомяване също е сериозен проблем.  Съдебният изпълнител е длъжен да уведомява своевременно длъжника за всяко предприето действие по изпълнителното дело.

Законът е за всички и не може неизпълнението му да се оправдава с вменяване на задължения на другиго. Ясно е, че длъжникът е неоправдан в тази ситуация, но по-важното е, че проблемът има решение, стига своевременно да се реагира и то по правилния начин.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *