Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ВНЕСЕНА СУМА ПО ДЪЛГА – ЗА ДЛЪЖНИЦИ

МОЛБА ЗА ВНЕСЕНА СУМА ПО ДЪЛГА – ЗА ДЛЪЖНИЦИ

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
По изп.дело № …………../………..г, …….
Отделение, Участък № …………

 

М О Л Б А

От: …………………………………………………………………………………………..
В качеството на длъжник по изп. дело № ……………../……………… г.

 

Уважаема/ и г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител,

С настоящата молба представям и моля да приемете вносна бележка за сумата
от ……………… лева, представляваща изплащане на дълга /частично или пълно/
по горепосоченото изп. дело.

Прилагам:
вносна бележка за извършено плащане

 

Дата: ……………. г.                                                С уважение:…………………….
гр. София


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *