Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
По изп. дело № …………../………..г, …….
Отделение; Участък №…….

 

М О Л Б А

От …………….………………………………………………………………………………
в качеството на………………………………………………………………………….

 

Уважаема/ и г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител,

Моля да ми бъде издадено заверен препис от:
Постановление за прекратяване на изпълнително дело;
Протокол, изготвен от съдебен изпълнител за ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Други документ(и) /посочете/ ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
/отбележете необходимия документ/

Прилагам:
Вносна бележка за платена държавна такса – (2 лева за първа страница и по 1 лев за всяка следваща);

Дата: …………… г. С уважение: …………………….
гр. София
Молба за издаване на заверен препис от документ, съставен от съдебен изпълнител;


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *