Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ПО ГД № ……………./ ………..Г,
СЪСТАВ ……..

М О Л Б А

от……………………………………………………………………….
/ име, презиме, фамилия/
телефон: ………………………………………………..ел.поща: ………………………………………..
В качеството ми на ……………………………………………………………………….. по делото.

 

Уважаема/и г-жо/ г-н съдия,

Моля, да ми бъде разрешено да получа препис от: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

ПРИЛАГАМ:

Вносна бележка за платена държавна такса;
Пълномощно;
/ако е представено на по-ранен етап, с оглед бързина на процедурата, моля, при подаване на молбата в деловодство,

посочете къде се намира по делото, а именно на стр. …….., том ………… /

 

Дата: ……………….. г.                                                 С уважение: ……………………
гр. София


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *