Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПО ГД  № ……………./ ………..Г,

СЪСТАВ ……..

 

МОЛБА

 

от………………………………….……………………………………………………………                                      

/име, презиме, фамилия/

Адрес:……………………………….……………….……………………………………………………………

В качеството ми на …………………………………………………………………………. по делото.  

 

Уважаема/и г-жо/г-н съдия,  

Моля, да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред:

………………………………………………………………………………………………………………………..                          

/посочва се точното наименование на учреждението/

Oтносно: ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

/посочват се точните наименования на документите и за какви обстоятелства се отнасят/

които са ми необходими за представяне по делото.  

 

ПРИЛАГАМ:       

Вносна бележка за платена държавна такса (освен в случаите, когато такава не се заплаща)

др.документ /моля, посочете/ …………………………………………………………………………………………………………………….      

/напр.пълномощно; проект за съдебно удостоверение/  

 

 

Дата:__________________  г.                                           С уважение:

гр. София  

 

Попълва се при получаването на документите  

Днес, ……………………., допуподписаният ……………………………………………………     

/Дата/                                                        /име, фамилия/

в качеството си на …………………………………………………………………………..

получих съдебно удостоверение ………………..  по гр. дело № /     г. _ ГО,   състав на СРС       

 

Деловодител:                                                                                               Получател:

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *