Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

 

ДО

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

М О Л Б А

 

От ……………………………………………………………………………………………………………………
/пълно наименование на юридическото лице/
представлявано от ………………………………………………………………………………….………
със седалище и адрес на управление: ..……………………………………………………….….…
…………………………………………………………………………………………………………………………
БУЛСТАТ/ ЕИК: ………………………..………..

 

Уважаема/ и г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител,

Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно, дали срещу горепосоченото юридическо лице има заведени изпълнителни дела. Същото ми е необходимо, за да послужи пред ………………………………………………………………………………………………………………….
Прилагам: Вносна бележка за платена държавна такса (6 лева) – 2 броя;

Дата: …….…………г С уважение: ……………………
гр. София

ЗАБЕЛЕЖКА:
Моля, с оглед бързина на процедурата, да предоставите следните документи, в случай, че разполагате с тях:

За юридически лица, пререгистрирани по Търговския регистър:
1.Удостоверение от Агенция по вписвания – ксерокопие;
2.Удостоверение от СГС за актуално състояние на фирмата /на основание §4 ал. 2 от ПЗР на ЗТР/ – ксерокопие
3.Решението за първоначална регистрация на фирмата, както и всички решения за промени в обстоятелствата – копия

За юридически лица, които не са пререгистрирани по Търговския регистър:
1.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от СГС – ксерокопие;
Решението за първоначална регистрация на фирмата, както и всички решения за промени в обстоятелствата – ксерокопия;
БУЛСТАТ – ксерокопие.

За юридически лица с първоначална регистрация по Търговския регистър:
1. Удостоверение от Агенция по вписвания – ксерокопие;

Учредителен акт или дружествен договор – ксерокопие.
Молбата Ви трябва де е с печат на фирмата!

 

Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за юридическо лице;

 


Коментари (1)

  1. Avatar Ани Василева каза:

    ПО КОЯ БАНКОВА С-КА СЕ ПРАВИ ПРЕВОДА И КАКВА Е СУМАТА?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *