Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

М О Л Б А

От …………………..…………….…………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
ЕГН: ……………………………. Адрес: …………………………….…………………………………
/ по лична карта/
Лична карта № ……………………. изд. на ………………. от МВР гр…………………….

 

Уважаема/ и г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител,

Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно, дали срещу мен има образувани изпълнителни дела в Съдебноизпълнителна служба при Софийски районен съд Същото ми е необходимо за да послужи пред:
…..……………………………………………………………………………………………………………………..
/посочете пред коя община, банка или др. институция/

Представям:
1. Вносна бележка за платена държавна такса (6 лева) – 2 броя;
2. Копие от акта за раждане на детето (само в случаите когато се издава удостоверение за липса на образувани изпълнителни дела за издръжка).

Дата: …….…………г С уважение:……………………..
гр. София

 

Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за физическо лице;


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *