Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

М О Л Б А

 

От………………………………..………………………………………………………………………………….
ЕГН:……………………………………
Адрес: .………………….………………………………………………. тел.: ………………………………

П Р О Т И В: ………………………………………………………………..
ЕГН…………………………………
С адрес:……………………………………………………………………………………………………………

 

Г-жо /Г-н държавен съдебен изпълнител,

Представям Ви изпълнителен лист, издаден по ………… дело № ………/……….г. на ………………………………………………………………………………………………………………………….
/вид на делото – гр д.; адм. д.; н.о.х.д; др./ /съд/

Моля, на основание чл. 426 от ГПК, да образувате изпълнително производство срещу длъжника за принудително изпълнение на посочените в изпълнителния лист задължения.

Моля да връчите покана за доброволно изпълнение на длъжника и ако не изпълни доброволно задължението в дадения му двуседмичен срок, да пристъпите към принудително изпълнение, като избирам следния начин на принудително изпълнение:
/Моля, посочете предпочитания от Вас начин!/

Запор върху вземания на длъжника за трудово възнаграждение /пенсия; /посочете работодател/
……………………………………………………………………………………………………………………….

Запор върху вземания по банкови сметки; /посочете банките/
……………………………………………………………………………………………………………………….

Запор върху вземания за наеми; /посочете наемателя/
…………………………………………………………………………………………………………………….

Запор, опис и продажба на движими вещи в дома/ седалището на длъжника;

Запор, опис и продажба върху МПС, собственост на длъжника;

Възбрана, опис и публична продан на недвижими имоти на длъжника.

Моля да извършите справки за имуществото на длъжника от следните институции:
/напр. НАП, КАТ, НОИ, Агенция по вписвания, банкови сметки и т.н./ или да извършите цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника.

Моля да бъдат събрани направените изпълнителни разноски.

Моля, постъпили суми да превеждате по банковата ми сметка в банка:
……………………………………………………………………………………………………………………….
клон: …………………………….., BIC:……………IBAN:………………………………………………..

Прилагам:
1. Изпълнителен лист в оригинал;
2. Вносна бележка за платена държавна такса;

 

Дата: ……………г. С уважение: …………………..
гр. София

Молба за образуване на изпълнително дело;


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *