Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ПОПРАВКА ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

МОЛБА ЗА ПОПРАВКА ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

ДО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПО ГД  № ……………./ ………..Г,

СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

 

 От ………………………………………………………………………………………………… 

/ име, презиме, фамилия/

Адрес: ……………………………………………………………………………………………

Телефон: ………………………………….. Ел. поща: ……………………………………

В качеството ми на …………………………………………… по делото  

 

Уважаема/и г-жо/ г-н съдия,

Моля на основание на чл. 151 от ГПК, да допуснете поправка или допълнение в Протокол от съдебно заседание от дата …………………….. по горепосоченото дело.

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Моля, посочете какви поправки или допълнения и на кои страници/ редове в Протокoла, считате, че следва да бъдат извършени)  

 

Дата:. …………………                           С уважение: …………………………..

гр. София  


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *