Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

МОЛБА ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ПО ГД № ……………./ ………..Г,
СЪСТАВ ……..

 

МОЛБА

 

от………………………………….……………………………………………………………………………….
/име, презиме, фамилия/
Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………
Телефон: ……………………………………. Ел. поща: ………………………………………………..
В качеството ми на ……………………………………………. по делото.

 

Уважаема/и г-жо/ г-н съдия,

Моля, да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в следния съдебен акт:
………………………………………………………………………………. от дата ……………………….
(Моля, посочете вида на акта, напр. решение /определение/разпореждане и датата на
постановяването му) състояща се в: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
намираща се на стр. (ред)………………………………………., като вместо това да бъде написано:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Дата: ……………..г                                         С уважение: ………………………..
гр. София


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *