Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

МОЛБА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
По изп. дело № …………../……….. г, …….
Отделение; Участък №…….

М О Л Б А

От: ………………………………………………………………………………….
В качеството на взискател по делото.

Уважаема/ и г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител,

С настоящата молба посочвам нов начин на изпълнение, а именно:
/Моля, посочете предпочитания от Вас начин!/
Запор върху вземания на длъжника за трудово възнаграждение/ пенсия; /посочете работодател/
……………………………………………………………………….
Запор върху вземания по банкови сметки; /посочете банките/
………………………………………………………………………………
Запор върху вземания за наеми; /посочете наемателя/
…………………………………………………………………………..
Запор, опис и продажба на движими вещи в дома/ седалището на длъжника;
Запор, опис и продажба върху МПС, собственост на длъжника;
Възбрана, опис и публична продан на недвижими имоти на длъжника.
Прилагам: вносна бележка за платена държавна такса

 

Дата: …………… г. С уважение: ……………..
гр. София

 

Молба за посочване на начин на изпълнение


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *