Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА СПИРАНЕ НА ИЗП. ДЕЛО ПРИ ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ ПО ДЪЛГА

МОЛБА ЗА СПИРАНЕ НА ИЗП. ДЕЛО ПРИ ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ ПО ДЪЛГА

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
По изп.дело № …………../………..г, …….
Отделение, Участък № …………

М О Л Б А

От: ……………………………………………………………………………………….
В качеството на длъжник по делото.

 

Уважаема/ и г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител,

Представям и моля да приемете вносна бележка за сумата от ……………… лева,
представляваща 30% от размера на целия дълг по горепосоченото изп. дело.
С настоящата декларирам, че се задължавам всеки месец да внасям по 10 % от дълга.
Моля, на основание чл. 454 ал. 1 от ГПК да спрете изпълнението.

Прилагам:

  • вносна бележка за извършено плащане

 

Дата: ……………. Г.                                                  С уважение: …………………….

гр. София


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *