Начало » Дейности » Молба за съдействие с цел установяване на истината за състоянието …

Молба за съдействие с цел установяване на истината за състоянието …

Молба за съдействие с цел установяване на истината за състоянието …

Молба за съдействие с цел установяване на истината за състоянието на правосъдната система в РБ

ДО:

Председателя на Европейската комисия

Председателя на Европейския парламент

Заместник-председателя на Европейския парламент госпожа Клара Добрев

Европейския парламент по Петиция 0514/18г.

Еврокомисар Вера Йоурова

Европейски Главен прокурор

Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия)

Съвет на Европа

Комитет по граждански свободи към ООН

Подкомисия по правата на човека към ЕП

Комисия LIBE към Европейския парламент

Комисия ГРЕКО

Всички депутати от Европейския парламент

Парламентите на всички европейски държави

Неправителствени европейски организации по защита правата на човека

Съвет на адвокатските дружества на Европа

Министъра на правосъдието

Министър-председател на Република България

Президента на Република България

Главния прокурор

Висш съдебен съвет

КПКОНПИ

Всички членове на Конституционния съд на Република България

Институт за държавата и правото при БАН

Председателя на ВКС

Представляващия ВСС

Главен съдебен инспектор към ВСС

Министъра на правосъдието

Омбудсмана на Република България

Председателя на Народното събрание

Посолствата на страните от ЕС в България

Посолството на САЩ в България

Медии

 

Молба за съдействие

с цел установяване на истината за състоянието на правосъдната система в Република България

 

 

Ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към вас със следната молба за съдействие:

От години подаваме жалби, петиции и сигнали до всички заинтересовани институции относно закононарушения, извършвани от магистрати, държавни съдебни изпълнители и частни съдебни изпълнители по милиони заповедни производства и последвалите ги изпълнителни такива. Досега няма предприети никакви ефективни действия от страна на българските власти и Народното събрание по отстраняване на нарушенията, компенсиране на вредите и наказания на допусналите ги длъжностни лица.

Поради констатираната порочна практика на съдилищата при провеждането на делата, молим за вашето съдействие за изясняване на следните въпроси, чиито отговор е от изключителна важност за съдбата на милиони български и чуждестранни граждани и фирми:

  1. Валиден съдебен акт ли е разпореждане / определение, издаден в заповедното производство, който няма всички задължителни реквизити (например липсата на указания на съда подлежи ли на обжалване, пред кой съд, в какъв срок от време и с каква жалба)?
  2. Издадените заповеди за изпълнение по чл. 410 / 417 от ГПК, по които липсва предходен писмен съдебен акт, незаконни/нищожни ли са и подлежат ли на изпълнение, ако освен това не отговарят на основните принципи за информираност, равенство в процеса и право на ефективни правни действия за защита по чл. 47 от ХОПЕС, несъразмерност, ефективност (недобросъвестност на представилия се за кредитор)?
  3. Имате ли информация колко неприключени дела по чл. 417 от ГПК има има в така начерената „тъмна стая“ в Софийски районен съд и в останалите съдилища в страната и по чия вина не са приключени? Кой е разрешил да бъдат предадени издадените изпълнителни листове преди да влезе в сила самата заповед и разпореждането за издаване на изпълнителния лист? По колко от тези дела няма разпореждания / определения за уважаване на заявленията и по колко от тях няма доказателства, че съда е направил опит за връчване на актовете си по тези дела. По колко от тях няма влезли в сила разпореждания за издаден изпълнителен лист?
  4. По колко от заведените дела в Софийски районен съд в частност и в колко от другите районни съдилища в страната по отделно от 2008 г. до сега липсват писмени съдебни актове (изключваме заповедта – тя не е съдебен акт) в производствата по чл. 410 от ГПК?
  5. Може ли да се провери обективността на докладите на българското правителство до европейските институции по Механизма за сътрудничество и проверка, подавани от 2010 г. досега?
  6. С колко лева е ощетен бюджетът на Република България, съответно този на Европейския съюз, от несъбрани такси по заповедното производство и изпълнителния процес?
  7. Представлява ли нерегламентирана държавна помощ съсредоточаването на изпълнителните дела в огромната си част в частни структури като ЧСИ, при наличие на държавни съдебни изпълнители? Липсва случайно разпределение на делата и е отнета възможността на длъжниците да избират ДСИ пред ЧСИ.
  8. След като издаваните от ЧСИ постановления за възлагане на имоти, с които се сменя собствеността, не са акт на съда и не подлежат на обжалване, основателно възниква въпросът какъв акт са те по своята същност и има ли този акт правни последици?
  9. Някои от ЧСИ в България разполагат с над сто служители и са съпоставими в това отношение с най-големия съд в страната Софийски районен съд, това допустимо ли е според Правото на Европейския съюз?

Разбираме, че това искане за съдействие излиза извън обичайната практика, но досега не сме получили съдействие и адекватен отговор от страна на нито една институция в България. А нашата цел е да бъдат изчистени съмненията на българското общество за съучастието на институциите в преднамерената заблуда, която се насажда в обществото за реално и справедливо правораздаване, съобразено с правото на ЕС и Хартата.

Готови сме да предоставим всички документи, които са необходими за доказване на нашите твърдения и заявяваме готовност да участваме в срещи заедно с представители на потърпевшите граждани и фирми.

 

София                                                                               С уважение:………………………..

 

20.05.2020 г.                                                                                                       /Ивайло Илиев/

 

***

Молба за съдействие до всички

***

писмено искане до Народно събрание

***

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *