Начало » Нормативна база

Нормативна база

Колкото повече ограничения и забрани има, толкова по-бедни стават хората. Колкото по-подробни са законите и разпоредбите, толкова повече крадци и разбойници се появяват.” — Лао Дзъ, 5 в. Пр. Хр.

Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.” — Платон

Конституция на Р. България

 

 

Закони

 

Наредби и други

 

Наредбa № 1 от 06.02.2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители;

Наредбa № 2 от 06.02.2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители;

Наредбa № 3 от 06.02.2006 година за годишните отчети на частните съдебни изпълнители;

Наредбa № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители;

Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ;

Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители;

НАРЕДБА № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители;

Инструкция №IЗ-849 от 14 май 2007 година за условията и реда, при който органите на МВР оказват съдействие на ЧСИ и ДСИ /приложения от 1 до 6/;

ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители;

Правилник за организацията и дейността на ОМБУДСМАНА