Начало » Дейности » Изслушване на ГД “ПДИ” от Комисията за борба с корупцията

Изслушване на ГД “ПДИ” от Комисията за борба с корупцията

Изслушване на ГД “ПДИ” от Комисията за борба с корупцията

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ И УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На първо място благодарим за възможността, която ни давате, да бъдем изслушани пред Вас и да Ви изложим системния проблем в правосъдната ни система, в който се коренят злоупотреби, които са в компетентността на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика от името на нашето гражданско сдружение „Покана за доброволно изпълнение“.

Накратко за проблема:
На 23.01.2018 г. проведох среща с председателя на I гражданско отделение на СРС, на която стана ясно, че порочната практика на СРС да не се издават съдебни актове, да не се изготвят съобщения за връчване на заповеди за изпълнение по чл. 418, ал. 5 от ГПК, да не се издават разпореждания по чл. 42, ал. 2 от ГПК, съобщенията да се връчват от ЧСИ, както е констатирано от Прокурор Занев от СЗ „Антикорупция“ при СГП, който многократно съм прилагал и е изпратен по посочения мейл в сайта на НС, на всички присъстващи народни представители, е останала такава дори и след промените в ГПК, целящи да се гарантират правото на информираност на страните в процеса и преди всичко на „длъжниците“. Порочната практика да не се връчват заповеди и да се удостоверява връчването със специалния образец съгласно Наредба №7 – чл. 2, т. 20 по чл. 55 от ГПК дава възможност на взискателите да си вземат изпълнителния лист преди да са дали възможност на длъжника да възрази или да подаде жалба до съда, което от своя страна води до явно нанасяне на вреди на бюджета в размер на 2% държавна такса, което до момента е измеримо със сума от над 1 милиард лева пряка вреда за бюджета, а може би и повече.
В моя случай всичките ми изпълнителни дела са образувани, без да е налично издадено разпореждане по чл. 42, ал. 2 от ГПК – разпореждане на съда, с което се разпорежда на ЧСИ да са връчители на съобщенията на съда по заповедните производства, заедно с издадената заповед в комплект с бланка за възражение по чл. 414 ГПК и документа по чл. 417 от ГПК, въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение, видно от преписа на разпореждането за уважаване на заявлението и въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение.
Всички гр. дела и изпълнителни такива съм подал възражения и частни жалби, като съдът, въпреки че липсва какъвто и да е опит за връчване, е отказвал с аргумент, че съм пропускал преклузивния срок (който не е започнал дори да тече, тъй като това става с удостоверяващия документ – разписка). Това представлява нерегламентирана държавна помощ по отношение на взискателите ми (сред които е и бившият финансов министър – Стоян Александров, срещу когото е повдигнато обвинение и тече разследване за лихварска дейност).
Друго проявление на тези нарушения се изразява в това, че делата в съдилищата биват съхранявани в т.нар. „тъмни стаи“ и се стига до парадокса изпълнителните листа по делата напускат кориците на делото преди същите да бъдат приключени, като отговорността за тези действия е изцяло на съда.
Обобщено горепосочените порочни действия/бездействия от страна на съдиите и ЧСИ-тата са основание да приемем, че същите действат като организирана корупционна схема, за което можеше да засвидетелства качената информация в сайта на КЧСИ за спонсориране на съдилищата от страна на първите, но същата вече е свалена. Смятаме обаче, че е във Ваша компетентност разискате по официален ред тази информация.

Въпросите, които отправяме към Вас и ще очакваме отговор, са следните:
1. ГПК ли е неясен, или има изградена корупционна схема за масово неиздаване на съдебни актове и неприключване на делата по заповедното производство?
2. Конфликт на интереси ли е спонсорирането на СРС от страна на адвокати, нотариуси и ЧСИ? Каква е връзката между тях?
2.1. Такава взаимовръзка води ли до ощетяване на бюджета с несъбирането на цялата държавна такса от 4% и представлява ли това нерегламентирана държавна помощ?

Целта ни:
Да бъдат изслушани, да вземат отношение по горепосочените въпроси Теодора Точкова – главен съдебен инспектор, Лозан Панов – председател на ВКС, Георги Дичев – председател на КЧСИ, Цецка Цачева – министър на правосъдието, както и да се предприемат действия за контрол върху дейността на съдиите и ЧСИ-тата за преодоляване на изложения порочен кръг.

Очакваме:
В максимално кратък срок развитие в тази връзка.
Подчертаваме, че сдружението ни е национално и се състои от потърпевши от системното неспазване на закона от страна на съда и частните съдебни изпълнители. Проблемът е национален, като от същия са засегнати над 3,5 млн. български граждани, малки и средни предприятия.
По отношение на посочените проблеми сдружението ни е внесло петиция в Европейската комисия, която е одобрена и очакваме в най-скоро време да бъдем поканени за изслушване. Сезирали сме всички български евродепутати, както и всички членове и заместник членове на Комисията по петициите. Сдружението ни прави всичко в името на общото благо и в основата на нашите действия не би трябвало да се търсят лични интереси.

Ако не получим съдействие след представените сериозни проблеми, сме готови да организираме протести, за да изразим гражданската си позиция, като протестите са законно установени форми на даване на гласност на гражданите.

Допълвам, че сме Ви изпратили материали във връзка темата на изслушването ни сега, но сме на разположение да представим всякакви други доказателства, тъй като в момента сме ограничени от времето. Както и се надяваме да ни бъде дадена друга възможност, когато ще сме способни да подкрепим твърденията си с още много други доказателства.

Благодарим за вниманието!


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *