Начало » Библиотека » Отговор, даден от г-жа Йоурова от името на Комисията (6.6.2018)

Отговор, даден от г-жа Йоурова от името на Комисията (6.6.2018)

Отговор, даден от г-жа Йоурова от името на Комисията (6.6.2018)

Византийския отговор на Европейската комисия на наш въпрос зададен чрез Евро депутата Момчил Неков за проблемите със Заповедното производство и ЧСИ !

BG P-002425/2018 Отговор, даден от г-жа Йоурова от името на Комисията (6.6.2018)
Въз основа на оценката, извършена от службите на Комисията, в рамките на диалог с българските органи чрез механизма EU Pilot, Комисията обмисля предприемането на по-нататъшни стъпки по този въпрос. Случаят се отнася до процесуалните гаранции във връзка с нарушения на потребителското право на ЕС, включително Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, във връзка със заповедното производство, особено що се отнася до конкретното българско производство да издаването на заповеди за незабавно изпълнение. Проверката на евентуалната несъвместимост на българските гражданскоправни процесуални разпоредби се основава главно на оценката на съответните национални разпоредби и свързаната с тях съдебна практика на българските съдилища, като беше взета предвид и информацията, предоставена от жалбоподатели и вносители на петиции. Информацията от антикорупционното звено на Софийска градска прокуратура изглежда не е от значение за оценката на този конкретен случай и за това дали принципите на ефективност, еквивалентност и служебен контрол, както са развити от Съда на Европейския съюз, основно във връзка с Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, са зачетени в достатъчна степен в България.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *