Начало » Дейности » ОТГОВОР ОТ ВКС НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ПО ЗДОИ (1)

ОТГОВОР ОТ ВКС НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ПО ЗДОИ (1)

ОТГОВОР ОТ ВКС НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ПО ЗДОИ (1)

Във връзка отправени въпроси до ВКС по Закона за достъп до обществена информация, получихме следните отговори, доказващи как ВКС се опитва да прикрива порочната практика в СРС.

Това е писмото, отправено до председателя на ВКС:

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС ПАНОВ,

Свързваме се с Вас по отношение на това, че искаме да направим писмено запитване по ЗДОИ, като въпросите, на които очакваме да получим отговор, са приложени по-долу.
Запитването е от Ивайло Павлов Илиев,
-председател на Гражданско сдружение “Покана за доброволно изпълнение”,
-с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Пиротска”, №5, ет. 3, оф. 7.
Информацията, която искаме да получим, е свързана със заповедното и изпълнителното производство, нарушенията, извършвани от районните съдилища, в частност – от най-големия районен съд в страната – Софийския, във връзка приложението на ГПК.
Очакваме да получим отговора под формата, посочена в чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ.

С уважение: Ивайло Илиев,
председател на ГД “ПДИ”

Въпроси:
1. С какъв акт на съда се приключва заповедно производство по чл. 417 ГПК и се удостоверява влизането в сила на заповедта за изпълнение?

2. С какво съобщение, издавано от СРС, се удостоверява връчването на заповед за изпълнение и преписа от разпореждането, въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение?

3. С какъв документ напуска кориците на делото изпълнителният лист в производството по чл. 417 ГПК? Дали това става, след като е удостоверено, че заповедта за изпълнение е влязло в сила, или преди това?

4. Кое е съдебното изпълнително основание в производство по чл. 417 – заповедта за изпълнение и разпореждането, с което се допуска незабавно изпълнение или изпълнителния лист?

5. Кой връчва преписа от разпореждането по чл. 419 ГПК и с какъв документ се удостоверява неговото връчване? Като отделен съдебен акт ли се връчва или с отделен номер, дата и мотиви, или се инкорпорира в заповедта за изпълнение?

6. Спазва ли се чл. 42, ал. 2 от ГПК – съдът да разпорежда съобщенията да се връчват от ЧСИ? Това разпореждане подлежи ли на обжалване? Ако да – пред кого?

7. С какви документи, получени от СРС, в производството по чл. 417 ГПК ЧСИ образува изпълнително дело и в какъв срок е задължен да връчи заповедта за изпълнение? С какви документи се окомплектова по закон заповедта за изпълнение?

8. Заповедта за изпълнение по чл. 418 в оригинал ли се връчва, или препис?

9. Съществува ли така наречената „тъмна стая“ в СРС? Ако да – какви дела се съхраняват в нея?

10. В какъв срок от издаването на ЗИ по чл. 417 ГПК тя се връчва и кой следи за срока, след като той е преклузивен (двуседмичен от връчването й)?

Получихме следния отговор:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *