Начало » Дейности » Отговор от ЕК на въпрос с искане за писмен отговор относно…

Отговор от ЕК на въпрос с искане за писмен отговор относно…

Отговор от ЕК на въпрос с искане за писмен отговор относно…

Отговор от ЕК на въпрос с искане за писмен отговор относно: Противоречива съдебна практика в България

 

BG
E-000111/2019
Отговор от г-жа Йоурова
от името на Европейската комисия
(3.4.2019)

Европейската комисия продължава да следи реформата на съдебната система в България в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка. Последният доклад за напредъка датира от 13 ноември 2018 г.

Европейската комисия наблюдава съдебната система на България, както и тези на всички други държави членки, в контекста на Европейския семестър за координиране на икономическата политика.

В съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз, държавите членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза. При тази дейност те следва да гарантират, че тези средства предлагат всички гаранции, присъщи на основното право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, заложено в член 47 от Хартата на основните права на ЕС, което включва принципите на независимост и
безпристрастност на съдилищата и трибуналите. Следователно, националният съдия е този, който взема решения за всеки отделен случай, отнесен до него, а националната съдебна система предвижда средства за правна защита.

Съгласно Договорите, на които се основава Европейският съюз , Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се намесва в действията на държавите членки в областта на основните права. Тя може да се намеси само ако е засегнат въпрос, свързан с правото на ЕС.

 

Изтегли файла!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *