Начало » Дейности » Получен отговор от Механизма за сътрудничество и проверка

Получен отговор от Механизма за сътрудничество и проверка

Получен отговор от Механизма за сътрудничество и проверка

Прилагаме Ви отговор, който получихме от Механизма за сътрудничество и проверка във връзка наше уточнение по отношение на подадените сигнали, което се изразяваше в следното:

“Благодарим Ви, на първо място, че вземате под внимание писмата, които Ви изпращаме по електронен път.

Искаме да внесем следното уточнение, че нашата цел е не Вие да се намесите във висящите пред националните ни органи конкретни дела, а да придобиете реална представа за системността на проблема в заповедните производства не само в Софийски районен съд, но като цяло болшинството от съдилищата в страната.

Дълбоко сме убедени, че българските власти представят пред Комисията и Механизма за сътрудничество и проверка невярна информация за решаването на делата, а съдиите издават незакони решения с цел да се прикрие първоначалното опорочаване на заповедното производство по конкретните ми дела, което е констатирано и от прокурор от Специализирано звено „Антикорупция“ към Софийска градска прокуратура.

Системният проблем и масовостта на опорочаване с неиздаване на съдебни актове и невръчване на книжата по делата от съда и ЧСИ е накарало прокурор Занев да поиска от главния съдебен инспектор Теодора Точкова по Закона за съдебната власт да бъде извършена проверка на всички приключени заповедни производства в страната.

Проверка не само не е назначена от главния съдебен инспектор, но се отказа повторна проверка и на проверените мои и на дружеството ми дела от Софийски районен съд.

Вече 8 години не мога да докажа, че не съм получил книжата по заповедните производства, а неиздадените съдебни актове като неподписани от съдията (устни) – са нищожни.

Във всички свои дела с изключение на едно ми е отказано внасяне на установителни искове с аргумент, че срокът за възражение е изтекъл, а реално той все още не е започнал да тече поради това, че аз и дружествата ми все още не сме получили книжата по делата и те се намират все още в кориците на същите. Най- фрапиращото е, че по делото, по което беше внесен установителен иск срещу мен и дружествата ми, аргумент по за неговото прекратяване беше, че отново съм бил пропуснал срока и липсва правен интерес от неговото водене.

Моля, уважаеми дами и господа от Механизма за сътрудничество и проверка, да изискате копия по същите дела, цитирани от прокурор Занев с цел установяване на обективната истина и да придобиете реална представа за незаконните решения, издавани от СГС, САС и ВКС с цел отказ от правосъдие за мен и дружествата ми и прикриване на изначалната опороченост на делата на Районния съд.

Недопустимо е повече от 10 години в Република България съдът да не е създал и използва изцяло опорочена практика по заповедните производства заедно с КЧСИ и съответно действа като организирана престъпна група на държавно ниво и да не правораздава по отношение на мен и дружествата ми, както и по над милион дела на български граждани.

Това е причината да се обръщаме към Вас – само за да бъдете запознати с проблема в страната ни.

Благодаря за вниманието отново!

С уважение: Ивайло Илиев”

Отговорът е:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *