Начало » Блог » Възражение за нищожност и искане за отвод на съдебни състави

Възражение за нищожност и искане за отвод на съдебни състави

Възражение за нищожност и искане за отвод на съдебни състави

До    СОФИЙСКИ  ГРАДСКИ  СЪД

по изп. дело № 20158440403835

Копие до:    Други заинтересовани

 

ЧАСТНА  ЖАЛБА – ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА НИЩОЖНОСТ ИСКАНЕ ЗА ОТВОД НА СЪДЕБНИ СЪСТАВИ  ОТ СГС

От     ИВАЙЛО ПАВЛОВ ИЛИЕВ, ЕГН 6003303249,

лично и като управител на „Метропол-М“ЕООД, ЕИК 121243679,

„Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД, ЕИК 175214122,

„Метропол Пропъртис“ ООД, ЕИК 175214161,

Съдебен адрес: гр. София 1510, район Подуяне,

ул. Резбарска № 25, тел. 0888811264

                                                             

 

Срещу:   „Разпределение“  по изп. дело № 20158440403835 по описа на ЧСИ Стоян Якимов рег.№ 844 незаконната му дейност и самоуправство

 

 

        УВАЖАЕМИ   ГРАДСКИ   СЪДИИ,

 

В срок подавам настоящата частна жалба срещу Разпределение по чл. 460 ГПК по изп.дело № 20158440403835 по описа на ЧСИ Стоян Якимов рег.№ 844, като считам, че същото е недопустимо, неоснователно и незаконосъобразно.

С настоящата частна жалба настоявам, същата да бъде разгледана в открито съдебно заседание, да бъдат уважени моите и на представляваните от мен дружества права, съгласно хартата за правата на човека, Европейското законодателство като наднационално, Конституцията на РБългария и закона.

Настоявам всички съдебни състави, които са постановили съдебни актове срещу мен  и дружествата ми, като оставени без уважение или без разглеждане, да бъдат изключени от разпределение на делото, поради основателни съмнения за корупция или зависимости.

Настоявам разпределението на делото да бъде извършено на случаен принцип, и да бъде извършено в мое присъствие, в присъствие на общественици, на председателя на СГС и на медии.

Поради неизвестността на документа наречен „Разпределение“, издаден от ЧСИ Стоян Якимов рег. № 844 по изп. дело №20158440403835, моля да изясните какъв документ представлява същият по своята същност – частен документ, съдебен акт или друг вид документ, тъй като аз съм в невъзможност да преценя това, и съответно по кой ред и какво да обжалвам – акт или действия на ЧСИ.

Изпълнителното дело е недопустимо поради изначална нищожност на изпълнителното основание и всички последващи действия са в нарушение на закона. Същите представляват самоуправство (липсва възлагане от страна на държавата в лицето на РС София за извършване на действия по връчване на книжа по заповедното производство)  и измама.

Основните пороци на актовете на съда, на действията на ЧСИ може и трябва да бъдат установени от оригиналите  на  ч.гр.д. №12248/2012г., 50 с-в СРС , ч.гр.д. №12249/2012г., 46 с-в СРС  и  ч.гр.д. №12250/2012г., 47 с-в СРС, както и от оригиналите на изп. дело №20158440403835  и изп. дело №20158440403836  по описа на ЧСИ Стоян Якимов рег. № 844, които настоявам съда да изиска в оригинал.

Информация за предприетите от мен, както и от Гражданско движение „Покана за доброволно изпълнение“ действия, сигнали, жалби, петиции и искания до институциите, натоварени за съблюдаване на правовия ред в държавата и Европейския съюз, както и мой видеосигналможе да намерите в слените линкове :

както и от вложените в статиите линкове към съответните документи

 

 

С уважение: …………………………………………………………

                        /Ивайло Илиев лично и като управител на

                        „Метропол-М“ЕООД, „Р.Е.М. Билдингс“

                         ЕООД и  „Метропол Пропъртис“ ООД/

Възражение за нищожност и искане за отвод на съдебни състави


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *