Начало » Дейности » Събиране подписи за ПЕТИЦИЯ до ЕК

Събиране подписи за ПЕТИЦИЯ до ЕК

Събиране подписи за ПЕТИЦИЯ до ЕК

Настоящата петиция (във формат за изтегляне и събиране на подписи) има за цел да ангажира вниманието на институциите, отговорни за точното съблюдаване на правовия ред, за извършващи се драстични нарушения в Заповедното производство в противоречие с националното и европейско и да предизвика незабавна институционална проверка. Касае се за проблематика с висока степен на обществена значимост, засягаща устоите на правовия ред, правната сигурност и ефективното функциониране на съдебен контрол.

В действащата си редакция и начин на прилагане на закона Заповедното производство се превърна в социално опасен абсурд, съсипващ живота на хиляди граждани на Европейския съюз – не само защото нарушава конституционното право на гражданите да търсят и получават съдебна защита; но и защото влиза в директно противоречие с европейските регулации, имащи за цел предотвратяване на неравноправни клаузи в потребителските договори (Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. ); в сегашния си вид и начин на прилагане Заповедното производство нарушава  и чл.47 от Хартата на основните права на ЕС.

Считаме, че предприемането на действия, изразяващи се в отправяне на методически указания до съдилищата и провеждане на обучение на съдии чрез Националния институт по правосъдието не създава достатъчно гаранции за ефективно приложение на правата, гарантирани от Европейския съюз поради което считаме че следва да бъдат търсени по-ефективни мерки за въздействие върху магистратите и Българската държава като цяло с оглед прилагане на ПЕС, а именно сезиране на ЕК с искане за откриване на процедура за нарушения на ПЕС от страна на Република България и да отнесе казуса до Съда на Европейския съюз с цел преустановяване на нарушенията и обезщетяване на вредите, нанесени на гражданите на ЕС

Ето защо  Гражданско движение „Покана за доброволно изпълнение“ е изготвило  ПЕТИЦИЯ, която ще бъде отправена до ЕК както и до всички институции, имащи отношение към правораздаването и спазването на правата на гражданите на територията на ЕС.

Каним ВСИЧКИ граждани, осъзнаващи сериозността на проблема или вече пострадали от действия, свързани с прилагането на заповедното производство, да подкрепят с подписите Петицията преди същата да бъде изпратена до компетентните органи.

Каним всички будни журналисти и медии да се присъединят към нас в усилията ни настоящата ПЕТИЦИЯ да стигне до повече граждани с оглед обединяването ни в защита на собствените ни права и подкрепа на предприетите от сдружението в тази насока действия.

Петицията за събиране на подписи изтеглете от ТУК!!! Свържете се с нас за да посочим и Вашия адрес и тел. След попълване изпратете по куриер за наша сметка на посочения по-долу адрес:

гр. София; ул. Резбарска № 25; GSM: 08 766 711 09; gdpokanadi@gmail.com

Гражданите, желаещи да се присъединят към петицията могат да го направят по електронен път тук или лично, свързвайки се с представители на движението на адрес:

Адрес: гр. София; ул. Резбарска № 25; GSM: 08 766 711 09; e-mail: gdpokanadi@gmail.com или с нашите съмишленици, на които движението е делегирало права да представя ПЕТИЦИЯТА и да събира подписи на граждани, желаещи да се присъединят:

 1. гр. София – адв. Светла Миланова – 0899 815 990
 2. гр. София – адв. Илияна Митрева – 0888 571 075
 3. гр. София – Николинка Григорова – 0878 052 802
 4. гр. София – Васка Пергелова – 0877 7 11 299
 5. гр. София – Георги Найденов – 0885 605 806
 6. гр. София – Стоян Грозданов – 0888 308 297
 7. гр. София – Марио Живков – 0886 347 149
 8. гр. Видин – Марияна Аврамова – 0888 72 76 20
 9. гр. Варна – адв. Мария Абрашева – 0899 177 042
 10. гр. Бургас – Тодор Мавродиев – 0899 71 22 22

 

 

Жалба до г-жа Вера Йоурова комисар на ЕС по въпросите на правосъдието е внесена чрез представителството на ЕК в България с първите 50 събрани подписа към петицията. Очакваме входящ номер в комисията по петиции в ЕП.

Петицията ще бъде допълнена с всички събрани подписи и изпратена като допълнение до всички компетентните органи на 19.02.2017 г.


Коментари (1)

 1. Avatar Катерина каза:

  Едва ли има клиенти на съдилищата ,които са потърсили справедливост и възмездие в българското правораздаване,а вместо това..,НЕ са получили горчивият урок ,че такова нещо в България – няма. И за да са още по-убедителни СЪДИЯ – ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ,КАКТО И държавни, така и частни …ПРАВИ ВЪЗБРАНА в/у единственото МИ жилище,ЗАДЪЛЖАВА МЕ ДА ПОГАСЯВАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО ОБРАЗУВАНО С/У МЕНЕ ВЕЧЕ ИЗПЪЛН.ДЕЛО ( ЗА НАНЕСЕНИ МИ МАТЕР. И НЕМАТЕР ЩЕТИ ),без значение за тях,че с ОСТАТЪКА ОТ ПЕНСИЯТА МИ ,пред прага на ЗАДАВАЩАТА СЕ ЗИМА , СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ да посрещам нуждите на семейството си ,в т.ч. и на ТРЕТОТО ми дете,(ученик 13 КЛАС,ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА , с ТЕЛК Р-Е). Въпреки ,писменното ми обяснение, че ежемесечно привеждам/вече 3 месеца /по една прилична сума ,по сметката на Районен съд ,ЕЖЕМЕСЕЧНО (ДО 10 ЧИСЛО),че ПОГАСЯВАМ СУМИ , В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА ,какви икономии сме реализирали….. . Поетият си ангажимент , подкрепих и с доказателства , като правих погасителни вноски,както следва: на 10.08.2011г.,внесени -30 лв.; на 08.09.2011г.,внесени – 20 лв.; на 10.10. 2011г,също имам погасителна вноска … И това натоварване беше УБИЙСТВЕНО за нас (свръх възможностите ми ), но СЪДИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ,не прояви никакво разбиране…искаше сега , и то ,веднага!….при ,което на 17.10.2011 год. МИ ВРЪЧИ призовка за ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ , и ,че на 08.11.2011г от 10 до 11 часа ще пристъпи КЪМ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПИС НА ИМУЩЕСТВОТО МИ , ПРЕД ПРАГА НА ЗИМАТА …. , В ПОЛУРАЗРУШЕНИЯТ от незаконните строителства на Общината, БЯХМЕ ОТНОВО РЕКЕТИРАНИ ДА ВНЕСА СУМАТА за изминалите 3 месеца от 399 лв.,и ЕЖЕМЕСЕЧНО по 10% от дължимата сума = 133 00 лева,… ПО НИКАКЪВ НАЧИН ,НЕ УСПЯХ ДА Я УБЕДЯ ,ЧЕ ТОВА ,НЕ Е ПО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА 64 ГОДИШНА ПЕНСИОНЕРКА ,с пенсия от 155 ЛВ.,със задължения към третото ми дете,ученик 13 КЛАС , НЯМАМЕ НИКАКВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИЯТ ЗИМЕН СЕЗОН ,ОСТАВЕНИ БЕЗ НИКАКВИ ДОХОДИ И ПРИ ТОВА С ВЪЗБРАНА НА ЕДИНСТВЕНОТО НИ ЖИЛИЩЕ . Явно беше,че, Съдия изпълнителя, в съпровод с адвоката на ответника,която се беше заела сериозно НА ВСЯКА ЦЕНА да ми даде урок заради дързостта ми – да търся справедливост за причинените ни щети , от самоуправството на съседите ,които нетърпеливо провокираха предстоящото зрелищно – ОТМЪЩЕНИЕ , за живеещите около нас,като водеха и вещото си лице – Мария Михайлова,която да направи оценка на единственото ми жилище . На молбата ми с вх. ном. 14874 / 22.11.11год…… помолих да ми се цитира ,по кой член от действащото законодателство се допуска опис на недвижимо имущество на длъжник ,което е единствено за семейството при положение ,че съм си дала доброволно съгласието….. за погасяване на присъдената сума и СЪМ, превела в срок 3 последователни погасителни вноски …И принудителното внасяне на 10% ПОГАСИТЕЛНИ ВНОСКИ ,от пенсията ми,с оглед на това,че оставам ,без никакви средства за преживяване ,не ми се отговори логично !
  За да изпълня нарежданията на Съдия – изпълнителя ,нямаше ,как да се случи ,без да изпадна в нови ФИНАНСОВИ зависимости, пред др. частни лица ,които до този момент нараснаха на сумата от 20 000 лв.,дългове,които няма ,как да ,не оставя в наследство на децата си,СЛЕД последващите УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ТЕЗИ НЕДОБРОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ…………….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *