Начало » Участие » Заявка за членство

Заявка за членство

На основание приетия на 12.07.2016 г. Устав на сдружение с нестопанска цел ГД “ПДИ”.

(1) Инструкции за попълване:

  1. Попълнете раздел „Лични данни“, единствено, ако желаете да се присъедините към асоциацията в качеството си на физическо лице.
  2. Попълнете раздел „Лични данни“, в качеството си на управител или упълномощен представител на юридическо лице, което желае да се присъедини към асоциацията, с личните Ви данни. След което попълнете и раздел „Информация за юридически лица“ с данните на юридическото лице, което представлявате.

(2) След изпращането на електронната форма очаквайте обаждане за потвърждение.

(3) След потвърждение от Ваша страна, асоциацията ще разгледа кандидатурата Ви според уставния ред.

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В ГД “ПДИ”

Лична информация (за физически лица или управител на юридическо лице)

Трите имена*

Дата на раждане

Гражданство

Адрес*

Телефон*

Email*

Дейност/Основно занимание*

Възможности за участие*
ЦелогодишноСамо в делнични дниСамо събота и неделяНе работяДруго

Продължителност на ангажиментите, които може да поемате? *

Вашето представяне и/или мотиви за членство в кратък обем*

Приложения

Информация за юридически лица (за юридически лица от управител на юридическо лице)

Фирма

БУЛСТАТ

Основна дейност

Членство в други организации

С настоящето заявление за членство се задължавам да спазвам Устава на „Асоциация за защита на длъжника“ и декларирам, че с действията си като член ще допринасям за утвърждаването на асоциацията и постигане на нейните цели. Задължаваме се своевременно да уведомявам УС на „А.З.Длъжникът“ за съществени промени в посочените от мен данни.