Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФОТОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФОТОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

ДО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
По изп. дело № …………../………..г, …….
Отделение; Участък №…….

 

М О Л Б А

 

От …………………………………………………………………………………………..
в качеството на………………………………………………………………………….

 

Уважаема/ и г-жо/ г-н държавен съдебен изпълнител,

Моля да ми бъде предоставено фотокопие: от изпълнителното дело; страници по делото, както следва: …………………………………………………………………………………………………………………..
Прилагам:
Вносна бележка за платена държавна такса – (10 лева за цялото дело; или по 0,10 лв. за всяка страница, а когато ксерокопието се състои от повече от 50 страници – за всяка следваща 0,07лв);

 

Дата: …………… г. С уважение:…………………….

гр. София

 

Молба за получаване на ксерокопие от цяло или част от изпълнително дело;


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *