Начало » Библиотека » Образци на документи » Възражение срещу заповед за изпълнение

Възражение срещу заповед за изпълнение

Приложение № 7 към чл.7

До

Районен съд ……………………….

Гр. ……………………………………..

Адрес …………………………………

ВЪЗРАЖЕНИЕ

 

Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията):

………………………………………………………………………………………………………………….

ЕИК/Код по БУЛСТАТ: ……………………………………………………………………………..

Адрес (седалище/адрес управление):

…………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон: ……………………………… Факс: …………………… Електронна поща: ……………………

Представляван от законен представител:

Трите имена: ……………………………………………………………………………………………..

Телефон: ……………………………… Факс: …………………… Електронна поща: …………………….

Пълномощник:

Трите имена: ………………………………………………………………………………………………

Телефон: ……………………………… Факс: …………………… Електронна поща: ……………………..

На основание чл. 414 ГПК По ч.гр.д. № ………………………………….. г.

 

Господин/Госпожо Съдия,

Не дължа изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

гр. ……………………………………,                                            дата ………………………………                                

С УВАЖЕНИЕ: ……………………………../ подпис /

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Обосноваване на възражението не се изисква, за това не е необходимо попълването на никакви данни.

Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.
По желание може да бъдат посочени причини, поради които се оспорва вземането.
Когато част от задължението се признава, това се посочва изрично.

 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *