Начало » Библиотека » Образци на документи » МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ПО  ДЕЛО

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ПО  ДЕЛО

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ПО  ДЕЛО 

ДО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПО ГД  № ……………./ ………..Г,

СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от …………………………………………………………………………………………………………………..

/ име, презиме, фамилия/

адрес: …………………………………………………………..……………………………………………….

телефон: …………………………………………  ел.поща: …………………………………………….

В качеството ми на ……………………………………………. по делото

 

Уважаема/и г-жо /г-н съдия,

С настоящата представям и моля да приемете следните документи:  

Вносна бележка за платена държавна такса за ………………………………………………

…………………………………………………………………../ възнагражднение на вещо лице и др/

     Др. документ/и  

(моля,  посочете документа и основанието за представяне, напр. в изпълнение указание на съда;

съгласно определение на съда от ………. (дата) и др. )

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Гр.София                                                                            Дата:. …………………

С уважение: …………………………..  /подпис/

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *