Начало » 2019 » януари

Запитване по ЗДОИ към Министерство на правосъдието

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПИТАНЕ ПО ЗДОИ

от

Сдружение „Солидарност“, с ЕИК: 205319885;

Как да избегнем „капаните” на колекторите? (ВИДЕО)

Фирмите притискат неизрядните платци с тормоз и заплахи

Рекет по телефона срещу длъжници от колектори. Фирми по събирания на дългове продължават да притискат

Защитата на потребителите и заповедните производства през призмата на …

Защитата на потребителите и заповедните производства през призмата на правото на европейския съюз

 

Предмет на настоящето изследване са същностните характеристики на правото

Защита на кредитополучателите с/у едностранното увеличаване на …

Защита на кредитополучателите срещу едностранното увеличаване на лихвите по договорите за банков кредит

Предмет на настоящето изложение са способите за защита на кредитополучателите,

Защо на практика „по-късата“ давност, с която се погасяват вземанията …

Защо на практика „по-късата“ давност, с която се погасяват вземанията по запис на заповед, всъщност е по-дълга от общата погасителна давност? Въведение

Настоящото

Потребителският кредит. Неравноправни клаузи, уговорени в договори …

Потребителският кредит. Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити. Преглед на съдебната практика.

Със ЗПК, в сила от 12.05.2010 г., бе изпълнено

Конкурсът за ЧСИ – за 30 свободни места, няма да се разкриват нови

Вакантната позиция за София е само една

Планирали сме конкурс за частни съдебни изпълнители, но за него няма да бъдат разкривани нови места,

За предсрочно погасяване на заем се дължи лихва само за периода …

За предсрочно погасяване на заем се дължи лихва само за периода на ползването му

При предсрочно погасяване на заем кредитодателят няма право да изисква от

Ще помогне ли предупреждението от Брюксел на длъжниците на банки?

Ще помогне ли предупреждението от Брюксел на длъжниците на банки у нас? Адвокатите не са единни за правата на клиентите на банките

Европейската

ЕК към България: Променете съдебните практики, по които банките съдят …

ЕК към България: Променете съдебните практики, по които банките съдят длъжници Има нерванопоставеност между банките и клиентите им, твърдят от комисията

Европейската комисия

Какво не знаят длъжниците за погасителната давност?

Давността не ликвидира неплатените задължения, a погасява правото на иск

Поради неразбиране или изкривяване на информацията по теми, касаещи длъжниците, като граждански фалит,

Каква е оценката на промените в ГПК, приети с цел защита на длъжника.

Промените бяха радикални, но засегнаха само частното съдебно изпълнение

Преди да припомня какво всъщност се прие преди една година и да коментирам дали

ЕК обмисля наказателна процедура срещу България заради заповедното производство

Гражданско движение „Покана за доброволно изпълнение“ работи активно за защитаване на правата на българските граждани от неравнопоставеното  положение, в което

“Дайте им на тия власт и ще стъпим подземно в Щатите…”

“Имате законна собствена къща. Идва някой и Ви надстроява къщата незаконно. Властите в България узаконяват незаконното строителство. Издават Ви документи за съсобствена къща,

Европейска комисия – Информационен документ – Брюксел, 24.01.2019 г.

Производства от месец януари за установяване на нарушение: ключови решения

Брюксел, 24 януари 2019 г.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния